Årsmøte Econa HVL

Velkommen til årsmøte for Econa HVL🤩

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Møtet vil finne sted i Klasserom M508 på Høgskulen på Vestlandet

Ønsker du å være med på å påvirke Econa HVL?

Alle Econa-medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

I tillegg til det formelle ved årsmøtet skal vi også avholde valg om følgende verv:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Inntil tre styremedlemmer

Ønsker du å fremme kandidatur til valg eller melde inn andre saker, send inn søknad på denne lenken innen 18.04.2023: shorturl.at/qsBY3

Vel møtt!