Årsmøte 2023 Econa Møre og Romsdal

Econa M&R innkaller til Årsmøte 2023. Vi arrangerer årsmøtet på Teams for å gi flest mulig av våre medlemmer i vårt langstrakte område mulighet til å delta.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.