Ta regi over egen studietid

Noe av det som skal til for å lykkes som student er god selvledelse. Målet med studiene er å prestere, og for å prestere må du lede deg selv til å gjøre de riktige valgene i hverdagen. For å ta de rette valgene for å lykkes, må du kjenne deg selv godt og sette noen klare mål. Dette er kjernen i selvledelse. Kristin Ølberg, fra Econa, vil fortelle om hvordan du kan styrke eget selvlederskap, gjennom i større grad å holde tak i både hva du gjør og hvordan du tenker.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Vi starter med foredraget av Kristin med en pause midt i. Deretter vil vi ta deltakerne med på restaurant der de får en gratis middag.