Styrearbeid - digital kursrekke

Econa inviterer deg som er frivillig i våre lokalavdelingsstyrer til kurs i styrearbeid med Handelshøyskolen BI. Kurset er lagt opp som en webinarserie over 3 kvelder.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Datoer kurskvelder høsten 2022

 • 09.11.22 kl 1700 – 1900 del 1
 • 23.11.22 kl 1700 – 1900 del 2
 • 29.11.22 kl 1700 – 1900 del 3


Digitalt seminar del 1 

Styrets rolle og styret som ressurs er i stor endring 

• Ledelse, styring, organisering og utvikling av virksomheten.
• Det aktive styret. Fra passivt og kontrollfokusert til aktivt og verdiskapende.
• Styret som ledelsesressurs
• Styret som utviklingsressurs i arbeidet med digitalisering og CSR
• Sammensetning av styret og styret som team

Digitalt seminar del 2 - De formelle aspektene ved styret og styrearbeidet og styrets kontrollfunksjon 

 • Aksjelovens sentrale bestemmelser. Sentrale og formelle sider ved styrearbeidet.
 • Styrets og daglig leders rolle, funksjon, oppgaver og ansvar. 
 • Styrets kontrollfunksjon – er denne slik vi gjerne tror den skal være?
 • Økonomi og risikostyring

Digitalt seminar del 3
Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling

 • Effektiviseringens forbannelse. «Å spare seg til fant»
 • Markedet forsterkes mot å ha offensive leverandører som tilfører utvikling
 • Innovasjon er ikke bare nye produkter og teknologi
 • Styrets arbeid med strategi og strategiprosessen
 • Forsvarlig organisering og virksomhetsdesign

Lenke til webinar del 3: 
https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/67668085977?pwd=SCtIV2FJTzIwS1VFZFlUWncybVk1UT09

Kurslitteratur;
Deltakere får et gratis eksemplar av kursleder Frode Solbergs bok «Styrearbeid – Styreutvikling – Styreledelse», utgitt på Fagbokforlaget 2022

 

Praktisk info

 • Det blir ikke tatt opptak av kursrekken.
 • Det er mulig å melde seg på selv om man ikke kan delta på alle samlingene. 

 

 

Kursleder er Frode Solberg
Solberg er nasjonalt kursansvarlig for styrekompetanseprogrammer ved Handelshøyskolen BI. Han jobber til vanlig som forretningsutvikler ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI, og har kjørt sentrale programmer for bl.a. NHO, SINTEF, SIVA, Næringshagene i Norge, Norsk Landbrukssamvirke m. fl.