Representantskapsmøte våren 2022

Velkommen til representantskapsmøte på Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Foto: Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Vi håper at coronasituasjonen tillater oss å gjennomføre et fysisk representantskapsmøte. Vi vil vurdere situasjonen løpende og vil holde dere oppdatert. All dokumentasjon vil bli sendt digitalt, senest fredag 8. april.

Foreløpig saksliste

 • Åpning ved styrets leder
 • Godkjenning av innkallingen
 • Møtets beslutningsdyktighet
 • Vedta dagsorden og forretningsorden
 • Valg av to personer til å undertegne referatet
 • Vedtektsfestede orienteringer:
  • Handlingsplaner
  • Foreningens nåværende økonomiske situasjon
  • Ressursallokering for neste år
  • Arbeidet i hovedstyrets rådgivende organer; fagutvalget, studentutvalget, lønns- og arbeidslivsutvalget
  • Beretning fra valgkomiteen
 • Instruks for møteleder
 • Strategisk handlingsplan 2022
 • Godkjenne årsberetning, årsregnskap og revisors honorar
 • Fastsette kontingentramme for 2023
 • Hovedstyrets størrelse, styrehonorar og valg av hovedstyre
 • Representantskapets spørretime
 • Tid og sted for neste møte
 • Oppsummering og avrunding

Påmelding

Frist for påmelding er mandag 7. mars. Det er viktig at fristen overholdes. Meld også fra dersom du er forhindret fra å delta. Send da beskjed til Isabella Kristiansen på isabella@econa.no.

Oversikt over alle i representantskapet finner du her: www.econa.no/representantskapet.

Om du har praktiske spørsmål, kan du kontakte isabella@econa.no

Vi ser fram til et konstruktivt og hyggelig møte i Bergen.