Regnskapstreff Sør

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder inviterer inn til Regnskapstreff Sør. Econa Kristiansand ønsker å betale en andel av påmeldingsavgiften til medlemmer i Kristiansand som vil delta, for å stimulere til at Econa-medlemmer utvikler seg faglig.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

For program og informasjon om Regnskapstreff Sør, les på UiAs nettside: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia/regnskapstreff-i-soer-2022 For å melde deg på arrangementet, meld deg på BÅDE gjennom påmeldingen til UiA og her på Econas påmeldingsside. Du betaler kun en egenandel (1500kr) på Econas side. Vi mottar og betaler faktura fra Handelshøyskolen. For å gjøre det lettere for oss er det supert om du kan skrive "ECONA" i dietthensyn/annet-feltet i UiAs påmelding.