Lederens verktøykasse: Styrets ansvar for bærekraft

Styrets ansvar for bærekraft er betydelig utvidet i senere år. Selskapene påvirkes både direkte gjennom nye plikter og mer indirekte gjennom forpliktelser som pålegges andre, større selskaper og aktører, men som «smitter over» på mindre selskaper. I foredraget settes søkelyset mot hvordan utviklingen av forpliktelser knyttet til bærekraft påvirker styrearbeidet.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Om foredragsholder Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen og professor II ved Universitetet i Tromsø. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om selskapsrett og styrearbeid. Program 08:00-08:30: Frokost og mingling 08:30-10:00: Foredrag og Q&A med Tore Bråthen