Lederens verktøykasse: Markedsformer og konkurransefortrinn

Hvorfor tjener noen selskaper mer penger enn andre? Førsteamanuensis Jørgen Veisdal gir oss en innføring i teorien som forklarer hvordan konkurranse fører til høy lønnsomhet for noen bedrifter og lav lønnsomhet for andre. I tillegg blir det en gjennomgang av kilder til varige konkurransefortrinn gjennom henholdsvis immaterielle rettigheter og økonomiske vollgraver.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.