Kunnskapsdeling - enkelt?

Kunnskapsdeling Dette virker tilsynelatende enkelt. Men å lykkes med kunnskapsdeling er utfordrende og vi finner tilsvarende fallgruver.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Mange selskaper snakker varmt om kunnskapsdeling og hvor viktig det er, men det er få som får dette til i praksis. Et stort problem er at vi vet for lite om hvilken kunnskap de enkelte i organisasjonen har. Hvis organisasjonen i tillegg har liten praksis for deling av kunnskap benyttes ikke den samlede kunnskapen godt nok. Konkurransefortrinnet et selskap kan ha tas ikke ut. Kurset gir en innføring i en metode som fører til praktisk kunnskapsdeling og på sikt gir det grobunn for å skape en delende kultur i organisasjonen Mål med kurset: • Presentasjon av metoden «Strukturert networking» • Hvis hvordan kompetansen hvert enkelt medlem av en gruppe har kan synliggjøres • Bevisstgjøre alle i gruppen hvilken samlet kunnskapsmengde som befinner seg blant medlemmene • Hvis hva en kan gjøre for å skape holdninger og kultur i egen organisasjon for å få til kunnskapsdeling.