Innovasjonsledelse: Er du og din organisasjon rigget for innovasjon?

Eksterne rammebetingelser og utviklingstrekk påvirker ulike bransjer og sektorers utvikling på ulike nivå. Økonomiske makro faktorer, teknologiutvikling og disrupsjon, skaper behov for utforskning og utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller for å ivareta organisasjoners konkurranseevne- og fortrinn. Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner krever et lederskap som evner å både håndtere mange endringer og rigge organisasjonen for økt innovasjons- og omstillingsevne Foredragsholder Monica Rydland vil snakke om hvilke; - ferdigheter - innsikter - kunnskaper du som mellomleder har behov for i dag. Bli med og få innspill til din videre utvikling som leder. Monica Rydland jobber med kunnskapsutvikling i rollen som forsker ved SNF/Race prosjektet og programdirektør ved NHH Executive, og som foredragsholder og konsulent i privat og offentlig sektor. Hun har selv lang erfaring som leder, og har en PhD i strategisk endring og mellomlederen som endringsagent fra NHH. Foto: Helge Skodvin

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Hvis vi ikke beveger oss, stopper vi opp. For å opprettholde en sunn vekst er bedriftene nødt til å utvikle og forbedre seg kontinuerlig. For å klare dette, er vi avhengig av fornyelse. Historien er full av suksessrike bedrifter som sluttet å fornye seg, og gikk under. Samtidig er også eksemplene mange på bedriftene som unngikk den godt kjente Kodak-fellen. Viktigheten av innovasjonskraft er evig aktuell, og ble senest under pandemien et være eller ikke være for deler av industrien og næringslivet. I dette frokostmøtet vil Monica Rydland belyse forskjellige måter du kan ta lederrollen i omstillings- og innovasjonsarbeid. Utgangspunktet er hvilket endringslandskap du erfarer, og hva det betyr som din rolle som leder. Gjennom å delta vil du bli mer bevisst din rolle som agent og tilrettelegger for omstilling og innovasjon i din organisasjon. Det blir servering av lett frokost, kaffe & te.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.