Innovasjonskapasitet

Etablerte virksomheter må balansere mellom det de lever av i dag og det de skal leve av i fremtiden. Det å ivareta daglig drift og drive innovasjonsarbeid krever imidlertid helt ulike rammer. Vi ser nærmere på hvordan ledere kan bygge innovasjonskapasitet slik at de kontinuerlig evner å fornye seg og presenterer illustrerer dette med ett par spennende caser fra Norge og Norden. Kom og la Inger G. Stensaker og Christine B. Mayer dele sin kunnskap om hvordan man bygger innovasjonskapasitet.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.