Econa Mentorforum - "Ledelse- en ensom rolle?"

Mange ledere opplever at det å være leder tidvis er en ensom rolle. Selv om de sitter i informasjonsstrømmen er det mye verdifull informasjon de ikke får tilgang til og mange dilemmaer de opplever ikke å kunne dele med noen. Hvordan kan du utøve ledelse på en måte som ikke medfører at du ikke blir ensom i lederrollen?

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Agenda:

08.15-09.00 - Frokost
09.00-09.30 - Foredrag og nettverksmøte
10.00           - Slutt

Mer om foredraget "Ledelse - en ensom rolle?"

  • Hva betyr det å være leder i en tid preget av store forandringer?
  • Hvordan forvalte makt på en måte som gjør at du får tilgang til nødvendig kunnskap og informasjon?
  • Ydmyk ledelse – hva er det og hvordan utøve det?
  • Verdien av fortrolig sparring.

Om foredragsholder:

Einar Wergeland-Jenssen

Einar Wergeland-Jenssen er organisasjonspsykolog og Administrerende direktør i AS3 Norge. Han har 25 års erfaring som organisasjonskonsulent, lederveileder på alle nivåer og har ledererfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har omfattende erfaring som konsulent for ulike mediebedrifter i deres arbeid med håndtering av mennesker i forbindelse med bransjens digitale transformasjon. Einar har dybdekunnskap innen omstilling og organisatorisk endring, organisasjonsutvikling og innovasjon i organisasjoner. Han er en hyppig benytte foredragsholder innen disse områdene og fungerer som lederveileder for toppledere innen både offentlig og privat sektor.

Einar er en praktiker. Han har faget godt i behold, men er praktisk i sin måte å formidle på og opptatt av å levere praktisk nytteverdi for ledere og organisasjoner.