Boost din produktivitet etter ferien!

En ny høst står for tur, og mange kommer tilbake fra ferie med lite motivasjon og engasjement. Men hva ville det bety for deg å gå høsten i møte med inspirasjon, fornyet energi og en unik verktøykasse som vil hjelpe deg til å øke din kapasitet på jobb (og livet ellers)?

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Vi ønsker å lære deg «X-faktoren», nokså ukjent for de fleste, som vil bidra til både sterkere motivasjon, robusthet, mestring og prestasjoner, på alle arenaer i livet. Spesielt viktig er den for alle oss som ønsker å ha en spennende karriere og prestere på et høyt nivå. Denne X-Faktoren er det vi kaller for «growth mindset». Det er en av de viktigste faktorene i langsiktige prestasjoner, for individer og virksomheter. Det baserer vi på 40 års forskning med utspring fra Stanford University, egen forskning i Norge samt omfattende erfaring fra utvikling av mennesker og organisasjoner. Webinaret vil gi deg: • Innsikt i hva growth mindset forskningen handler om. • En tankevekkende historie som viser hvordan vårt mindset påvirker oss i livet og karrieren. • Inspirasjon til å utvikle eget mindset. • Verktøy du kan ta i bruk umiddelbart, som vil bidra til din mestring, robusthet, selvfølelse og prestasjoner. • Kunnskap du kan ta med til egen virksomhet om hvordan utvikle growth mindset i andre og kulturen. Er du klar for å ta ut et langt større potensial i deg selv? Jeg håper vi sees 🙂 Om Sissel Naustdal: Sissel Naustdal, daglig leder i MadeToGrow, er en av landets fremste eksperter innen «Growth Mindset». Hun gjennomførte det første norske forskningsprosjektet innen Growth Mindset og siden da har hun vært dedikert til å utvikle growth mindset i mennesker og organisasjonskulturer. Sissel har 25 års erfaring fra utvikling av mennesker, team og organisasjoner, og brenner spesielt for å bidra til at langt flere kan få mulighet til å utvikle sitt potensial, gjennom å våge å sette sine mål og drømmer ut i livet og ha gode verktøy for å mestre større og mindre utfordringer i livet og karrieren. Sissel har lang karriere innen HR og ledelse fra IT bransjen, samt som konsulent og gründer i egne selskaper. I MadeToGrow har de utviklet over 50 digitale programmer som brukes både i utdanning og arbeidsliv, med misjonen «To inspire and support lifelong learning and growth to mas