Blikk for bedre beslutninger

Bruker du nettverket ditt riktig? Førsteamanuensis Morten Høie Abrahamsen gir deg viktig innsikt i hvordan nettverk fungerer, hvordan det påvirker lederbeslutninger og hvordan økt oversikt gir bedre grunnlag til å foreta prioriteringer og valg.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Ledere som får bedre oversikt over nettverkene sine, blir satt i stand til å ta bedre strategiske beslutninger.

Bedrifter må utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere for å skape verdier. Relasjoner fungerer også som brohode til andre aktører, og bedriften opererer dermed i et nettverk av relasjoner hvor den må navigere etter beste evne.

Viktige beslutninger er knyttet til å samhandle med og påvirke andre i nettverket. En måte å forstå hvordan ledere tar beslutninger i nettverk, er å forstå deres nettverksbilder. Et nettverksbilde er en beskrivelse eller visualisering av hvilke aktører som er viktige for bedriften og hvordan relasjoner til disse aktørene henger sammen.

Prosessen med å visualisere nettverksbilder er et godt verktøy for å hjelpe ledere til å forstå kompleksiteten som påvirker deres forretningsrelasjoner.
Økt oversikt gir bedre grunnlag til å foreta prioriteringer og valg.

Les mer om Morten Høie Abrahamsen her


Det blir servert pizza og brus.