Årsmøte Econa NHH

Econa NHH Inviterer til Lokalt Årsmøte!

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Det vil blant annet gjennomføres valg av leder, nestleder, økonomiansvarlig, samt inntil 7 styremedlemmer. Årsmøtet er åpent for alle Econas studentmedlemmer ved NHH. Årsmøtet vil bestå av styrets årsberetning, handlingsplan for lokal studentgruppe, og valg av styre for neste studieår. Møtet finner sted 29.04 kl.18, på Aud L. Dersom du ønsker å stille til valg som styremedlem, send en epost til nhh@econa.no innen 28.04. Saksliste: • Sak 1: Godkjenning av møtepapirer • Sak 2: Styrets årsberetning for perioden 2020-2021 • Sak 3: Behandling av handlingsplan 2021-2022 • Sak 4: Valg: Sak 4.1: Valg av leder Sak 4.2: Valg av nestleder Sak 4.3: Valg av økonomiansvarlig Sak 4.4: Valg av representant til lokalavdelingen Sak 4.5: Valg av nye styremedlemmer Sak 4.6: Høstinntak av nye styremedlemmer for perioden 2021/2022