Årsmøte 2022 Econa CBS

Vi ønsker velkommen til Econa CBS årsmøte 28. April kl 17:00.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Forslag til agenda: Sak 01-00 Konstituering Sak 01-01 Årsberetning og regnskap for Econa CBS 2021-2022 Sak 01-02 Handlingsplan for Econa CBS 2022-2023 Sak 01-03 Valg av nytt styre for Econa CBS Sak 01-04 Eventuelt Dersom du ønsker å stille til valg er fristen for å fremme ditt kandidatur satt til 24.04.2022. Det kan man gjøre ved å sende mail til Econacbs@hotmail.com og fortelle om din motivasjon for verve Link til møtet: https://cbs-dk.zoom.us/j/67820995657 Meeting ID: 678 2099 5657 Passcode: 895974 Hilsen oss i styret i Econa CBS