Bli en viktig bidragsyter i å forme Econas fremtid

Vi søker nå nye medlemmer til representantskapet som skal sette retningen for Econa i årene som kommer! Vi er inne i en spennende tid med god medlemsvekst, høy aktivitet og ny strategi som skal utformes. Til dette trenger vi deg som er modig og engasjert.

Econa-ansatte peker smilende mot kamera.

Foto: Charlotte Tunes

Ønsker du å være en viktig bidragsyter for at våre 28 000 medlemmer får de beste lønns- og arbeidsvilkårene? Ved å engasjere deg i representantskapet får du direkte påvirkning på hva medlemmenes kontingent brukes til. Du får bli med å forme organisasjonens fremtid, strategi og visjon, samt fatte de viktige beslutningene. Det er Econas representantskap som setter kursen for økonomenes fremtid.

Jeg er med i representantskapet for å videreutvikle en viktig organisasjon for oss økonomer. – tidligere medlem i representantskapet

Som medlem i representantskapet er du en del av et faglig felleskap og du får sjansen til å utvide nettverket ditt med mange dyktige og engasjerte økonomer. Du får verdifull erfaring og et rikt innsyn i organisasjonslivet.

Representantskapet samles én helg i året til et ordinært representantskapsmøte. Neste møte avholdes i Oslo 5.-6. mai 2023. Ut over dette styrer du i stor grad selv omfanget av vervet.

Meld deg som kandidat her.

 

I dette valget velges representantene inn for perioden 2023-2026.

Frist for å stille til valg er 9.oktober

Representantskapet - der de viktige beslutningene tas

Representantskapet er Econas øverste myndighet og har blant annet ansvar for å fastsette foreningens strategi, samt se til at denne realiseres. Utvalget skal også påse at medlemsnytten maksimeres.

Representantskapet består av totalt 48 medlemmer, hvorav 24 medlemmer velges direkte av medlemmene i landets fire regioner, seks studentrepresentanter, samt 18 ledere og representanter fra våre 14 lokalavdelinger.

Dette innebærer det å sitte i representantskapet.

Du kan selv stille til valg eller foreslå andre kandidater. Alle spørsmål og anbefalinger sendes til HR- og organisasjonsrådgiver i Econa Stian Dalland på stian.dalland@econa.no