Valg til Hovedstyret 2024 – valgkomiteens innstilling

Econas hovedstyre består av ti medlemmer, inkludert leder. Syv av disse velges av representantskapet, og i år er fire av plassene på valg. Her er valgkomiteens innstilling til årets møte.

Valgkomiteen har i år søkt etter styreleder, leder for Fagutvalget og to ordinære styremedlemmer. Maiken Skirstad Moe, Barbara Salopek og Bjørn-Olav Høksnes ønsker ikke gjenvalg. Inge-Jan Henjesand ønsker en ny periode som leder for Fagutvalget. 

Les mer om Hovedstyret her.

Valgkomiteen innstiller fire sterke kandidater i de fire posisjonene som står åpne og er av den oppfatning at de hver for seg og samlet vil bidra til både kontinuitet og nyskaping i styrets arbeid.

Årets kandidater:

Styreleder Trude Nilsen CV
Leder for Fagutvalget Inge Jan Henjesand CV
Styremedlem Alanna Zulkifli Solberg CV
Styremedlem Tom Omnes Lia CV

 

Last ned valgkomiteen sin hele innstilling for 2024(pdf)