Oppdatert eller utdatert 2023

Fredag 10. november gikk Econas fagkonferanse Oppdatert eller utdatert av stabelen på Lily Country Club. Med over 200 medlemmer i salen og en rekke interessante profiler på scenen ble det en inspirerende og uforglemmelig konferanse.

Bilde av en sal full av publikum fra scene-perspektiv.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

I en krevende tid preget av krig, kriser og teknologiske revolusjoner, rettet Econa søkelyset på hvordan dette påvirker det norske samfunnet.

Samfunnsutfordringer på agendaen 

Vi lever i en usikker tid med alvorlige hendelser og ny teknologi som påvirker oss alle. Det er krig på kontinentet, vi står midt i en klimakrise, og kunstig intelligens er på god vei inn i arbeidshverdagen vår.

Econas foredragsholdere og paneldeltakere diskuterte blant annet:

  • Hva har Ukraina-krigen gjort med behovet for en raskere energiomstilling i Europa, og hvilken rolle spiller Norge i dette?
  • Stiller krigen sterkere krav til sikkerhetsledelse i norske bedrifter?
  • Hvilke ferdigheter og kompetanser vil være avgjørende i en fremtid preget av disse teknologiske fremskrittene og komplekse samfunnsutfordringene?
  • Hvordan skal vi som arbeidstakere forholde oss til kunstig intelligens? 
Paneldeltakere i engasjerende samtale på scenen.
Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Inntoget til kunstig intelligens

Årets høydepunkt var hovedtaler Cassie Kozyrkov. Hun gikk nylig av som Chief Decision Scientist i Google, hvor hun har styrt selskapets forhold til kunstig intelligens. Kozyrkov ga oss et inspirerende foredrag om hvilke jobber maskinlæring er laget for å overta. 

Kozyrkov tok oss tilbake til oppstarten av fagfeltet på 1950-tallet og hvordan teknologien har utviklet seg frem til i dag. Deretter utfordret hun salen på hvordan vi ser på og bruker teknologien som nå er tilgjengelig for oss alle.  

Cassie Cozyrkov presenterer på en scene.
Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Selv om teknologien i dag kan automatisere og forenkle mange av våre oppgaver, er det et par ting den ikke kan erstatte – menneskelige egenskaper som kreativitet og empati. Det handler om å bruke teknologien riktig, men også anerkjenne og forstå dens svakheter. 

Et stort høydepunkt for Econa

Å samle over 200 medlemmer til Oppdatert eller utdatert var et stort høydepunkt for alle i Econa. En slik konferanse byr ikke bare på ny innsikt og kunnskap om aktuelle temaer, men gir mulighet for frivillige og tillitsvalgte fra hele landet til å bli bedre kjent. 

Det er inspirerende å bringe sammen et så stort fellesskap av dyktige økonomer, og vi i Econa ser frem til å bygge videre på diskusjonene som ble tatt opp.