Må bli bedre samarbeid mellom næringslivet og studiestedene

Under studentenes årsmøte fredag 14. april ble Econas nye studentutvalg formelt valgt. Nå vil det nyslåtte utvalget sikre studentene mer arbeidsrelevans og mener studiestedene må knytte seg tettere til næringslivet.

Gruppebilde av Studentutvalget 2023-2024

Studentutvalget 2023-2024. F.v.: Jørgen Soldal, Theo Fikseaunet, Daniel Bømark, Stine Hoff Andersen, Thomas Stangjordet, Christian Tidemann.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

– Flere studenter må få muligheten til å skaffe erfaring fra arbeidslivet gjennom internship og praksisplass. Det krever økt innsats og tilrettelegging fra studiestedene, sier nyvalgt leder for studentutvalget Thomas Stangjordet (24). 

Lederen sier det er stor etterspørsel fra studentene etter reell erfaring fra arbeidslivet underveis i studieløpet. Sammen med fem andre studenter skal han det kommende året tale studenters sak og bedre studenters hverdag gjennom studentutvalget, og får støtte fra nestleder Theo Fikseaunet (23) om viktigheten av arbeidserfaring. 

– Et internship er en delt gullbillett mellom student og bedrift. Studenter er en fantastisk ressurs, som bidrar med nye perspektiver og oppdatert kunnskap. Studiestedene må øke informasjonen til studentene og legge til rette mulighetene for internship eller praksisplass, forklarer nestleder Theo Fikseaunet.

Krever bedre tilbud for studenters psykiske helse

Et av utvalgets satsningsområder er bedre tilbud og oppfølging av studenters psykiske helse.

– Mange studenter sliter psykisk, mens ventelistene for psykolog er altfor lange. Vi skal bidra til å heve studenters stemme i arbeidet for mer tilgjengelig og bedre tilbud innen psykisk helse, sier styremedlem Stine Hoff Andersen (23).

Hun har allerede sittet ett år i studentutvalget og får støtte fra styremedlem Jørgen Soldal (23) som også har ett års erfaring fra utvalget.

Et brukket bein er synlig, og man får hjelp raskt. Psykiske utfordringer derimot tas mindre på alvor og det kan ta lang tid før man får hjelp. Sånn kan vi ikke ha det, slår Soldal fast.

Som medlem av Econa Student får du tilbud på en av markedets billigste og mest omfattende studentforsikringspakker, hvor også psykologhjelp er inkludert.

Skal fortsette å bygge et engasjerende og tilstedeværende Econa Student 

Econa Student ivaretar økonomistudenters studietid og i jobb. Den nye utvalgslederen sier det blir viktig å være enda tettere på studentene i hverdagen og synlige på studiestedene.

Du får muligheten til å delta på møter, knytte nye kontakter, lære og påvirke. Vi ser frem til å ta stafettpinnen videre og fortsette å være til stede, tilgjengelige og stå på for studentene, avslutter leder Thomas.

Dette er studentutvalget for 2023-2024.