Studentutvalget

Studentutvalget (SU) fungerer som bindeleddet mellom administrasjonen og studentmedlemmene. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser.

Studentutvalget 2022-2023

Studentutvalget 2022-2023 (ikke tilstede: Sara Heggem Ecker).

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Studentutvalget velges av studentenes årsmøte og består av leder, nestleder og to til fire styremedlemmer. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene. De fungerer også som ett av tre rådgivende organ for Econas styre og administrasjonen.

Studentutvalget

  • består av 4–6 studentmedlemmer som velges på årsmøte
  • er talsperson for politiske studentsaker
  • er høringsinstans for alle saker som angår studentmedlemmer i Econa
  • har ansvaret for oppfølging av studentgruppene, opplæring av tillitsvalgte og for å bedre studentenes hverdag
  • har sin egen politiske plattform og fanesaker
  • skal sikre en god gjennomføring av NM i økonomi og Nordisk mesterskap
  • skal arrangere studentkonferansen og studentenes årsmøtet
  • møtes hyppig i løpet av året for å behandle studentsaker

Studentutvalget 2022–2023

SU jobber for deg, og at du skal få en best mulig studietid! SU består i perioden 2022–2023 av seks medlemmer fra ulike studiesteder rundt omkring i hele landet. De har fire satsningsområder for perioden: Mer praksis i utdanningen, mer prosessevaluering i eksamen, inflasjons- og indeksjustert studiestøtte, og lik karakter- og kontinuasjonspraksis mellom studiestedene.

Bli bedre kjent med Studentutvalget, og ikke vær redd for å hilse hvis du ser dem på campus!

Sondre-harr_Econa.jpg

Leder: Sondre Nikolai Harr (25)

Kommer fra: Lørenskog
Studiested: NHH

kristin-engebretsen_Econa.jpg

Nestleder: Kristin Engebretsen (23)

Kommer fra: Bærum
Studiested: NHH

jorgen-solberg_Econa.jpg

Jørgen Soldal (22)

Kommer fra: Bergen
Studiested: HVL

Stine-hoff-andersen_Econa.jpg

Stine Hoff Andersen (22)

Kommer fra: Sula, Ålesund
Studiested: BI Bergen

nora-backer_Econa.jpg

Nora Backer (24)

Kommer fra: Bærum
Studiested: NTNU

 

Sara Heggem Ecker

Kommer fra: Heggedal
Studiested: NMBU

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.