Studentutvalget

Studentutvalget (SU) fungerer som bindeleddet mellom administrasjonen og studentmedlemmene. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser.

Studentutvalget 2021-2022

Studentutvalget 2021-2022

Foto: Julie Hrncirova

Studentutvalget velges av studentenes årsmøte og består av leder, nestleder og to til fire styremedlemmer. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene. De fungerer også som ett av tre rådgivende organ for Econas styre og administrasjonen.

Studentutvalget

  • består av 4–6 studentmedlemmer som velges på årsmøte
  • er talsperson for politiske studentsaker
  • er høringsinstans for alle saker som angår studentmedlemmer i Econa
  • har ansvaret for oppfølging av studentgruppene, opplæring av tillitsvalgte og for å bedre studentenes hverdag
  • har sin egen politiske plattform og fanesaker
  • skal sikre en god gjennomføring av NM i økonomi og Nordisk mesterskap
  • skal forberede og innkalle til studentenes årsmøtet
  • møtes hyppig i løpet av året for å behandle studentsaker

Alle studentmedlemmer kan stille til valg i Studentutvalget under studentenes årsmøte.

Studentutvalget 2021–2022

SU jobber for deg, og at du skal få en best mulig studietid! SU består i perioden 2021–2022 av seks medlemmer fra ulike studiesteder rundt omkring i hele landet. Satsningsområder for perioden: at flere skal ha internship og bedre digitale undervisnings- og eksamensformer.

Bli bedre kjent med Studentutvalget, og ikke vær redd for å hilse hvis du ser dem på campus!

2.png

Leder: Marie Rønnevik (22)

Kommer fra: Nesodden
Studiested: BI Oslo

3.png

Nestleder: Sondre Nikolai Harr (24)

Kommer fra: Lørenskog
Studiested: NHH

4.png

Kristin Engebretsen (22)

Kommer fra: Oslo
Studiested: UiA

1.png

Thomas Stangjordet (22)

Kommer fra: Toten
Studiested: UiT

6.png

Kiruththika «Krutti» Panchalingam (23)

Kommer fra: Ålesund
Studiested: BI Bergen

5.png

Synne Sandbø (23)

Kommer fra: Oslo
Studiested: NTNU

Les mer om Studentutvalgets oppgaver og funksjoner i Econas vedtekter § 3.4.3.