Studentutvalget

Studentutvalget (SU) fungerer som bindeleddet mellom administrasjonen og studentmedlemmene. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser.

Studentutvalget i Econa i perioden 2024-2025.

Studentutvalget 2024-2025.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Studentutvalget velges av studentenes årsmøte og består av leder, nestleder og to til fire styremedlemmer. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene. De fungerer også som ett av tre rådgivende organ for Econas styre og administrasjonen.

Studentutvalget (SU)

  • Velges på årsmøte hver vår.
  • Består av mellom fire og seks medlemmer fra Econa Student.
  • Møtes hyppig i løpet av året for å behandle studentsaker.
  • Har ansvaret for oppfølging av studentgruppene, opplæring av tillitsvalgte og for å bedre studentenes hverdag.
  • Er talsperson for politiske studentsaker og rådgiver for Econa i studentspørsmål.
  • Har sin egen politiske plattform og fanesaker.
  • Ansvar for å planlegge studentkonferansen (høstens studentkonferanse) og studentenes årsmøte.

Studentutvalget 2024–2025

SU jobber for deg, og for at du skal få en best mulig studietid og utdannelse. SU består i perioden 2024–2025 av seks medlemmer fra ulike studiesteder. De har tre satsningsområder for perioden: å øke studiestøtten til 1,5 G, bedre psykisk helse for studenter, og arbeidslivsrelevant utdanning.

Bli bedre kjent med Studentutvalget, og ikke vær redd for å hilse hvis du ser dem på campus!

Leder: Theo Fikseanuet (24)

Kommer fra: Oslo
Studiested: NTNU

Nestleder: Anja Blofeld (23)

Kommer fra: Oslo
Studiested: UiA

Styremedlem: Thomas Stangjordet (25)

Kommer fra: Raufoss
Studiested: NHH

Styremedlem: Daniel Bømark (23)

Kommer fra: Harstad
Studiested: NHH

Styremedlem: Truls Flatin (23)

Kommer fra: Skien
Studiested: UiA

Styremedlem: Amina Redzic (24)

Kommer fra: Sarpsborg
Studiested: NMBU