Studentutvalget

Studentutvalget (SU) fungerer som bindeleddet mellom administrasjonen og studentmedlemmene. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser.

Studentutvalget 2023-2024

Studentutvalget 2023-2024. F.v.: Jørgen Soldal, Theo Fikseaunet, Daniel Bømark, Stine Hoff Andersen, Thomas Stangjordet, Christian Tidemann.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Studentutvalget velges av studentenes årsmøte og består av leder, nestleder og to til fire styremedlemmer. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene. De fungerer også som ett av tre rådgivende organ for Econas styre og administrasjonen.

Studentutvalget (SU)

  • Velges på årsmøte hver vår.
  • Består av mellom fire og seks medlemmer fra Econa Student.
  • Møtes hyppig i løpet av året for å behandle studentsaker.
  • Har ansvaret for oppfølging av studentgruppene, opplæring av tillitsvalgte og for å bedre studentenes hverdag.
  • Er talsperson for politiske studentsaker og rådgiver for Econa i studentspørsmål.
  • Har sin egen politiske plattform og fanesaker.
  • Ansvar for å planlegge studentkonferansen (høstens studentkonferanse) og studentenes årsmøte.

Studentutvalget 2023–2024

SU jobber for deg, og at du skal få en best mulig studietid! SU består i perioden 2023–2024 av seks medlemmer fra ulike studiesteder. De har fire satsningsområder for perioden: arbeidsrelevans for studenter, psykisk helse, kunstig intelligens og å øke studiestøtten til 1,5 G.

Bli bedre kjent med Studentutvalget, og ikke vær redd for å hilse hvis du ser dem på campus!

Leder: Thomas Stangjordet (24)

Kommer fra: Raufoss
Studiested: UiT

Nestleder: Theo Fikseaunet (23)

Kommer fra: Oslo
Studiested: UiA

Styremedlem: Christian Tidemann (24)

Kommer fra: Nøtterøy
Studiested: UiT

Styremedlem: Stine Hoff Andersen (23)

Kommer fra: Ålesund
Studiested: NHH

Styremedlem: Jørgen Soldal (23)

Kommer fra: Bergen
Studiested: UiA

Styremedlem: Daniel Bømark (22)

Kommer fra: Harstad
Studiested: UiT