Knallgodt arbeidsmarked for nyutdannede økonomer

Koronapandemien har gjort mange bekymret for mulighetene i arbeidsmarkedet. Ferske tall fra Econas årlige studentundersøkelse viser derimot at arbeidsmarkedet er brennhett for de nyutdannede økonomene. Hele åtte av ti avgangsstudenter har fått fast jobb før endt studietid.

Foto: Econa

Økonomene rammes i svært liten grad av koronaeffektene i arbeidslivet. Til tross for en historisk høy arbeidsledighet viser Econas studentundersøkelse en svært positiv utvikling for avgangsstudentene i økonomisk-administrative fag. Hele 79 % oppgir at de fikk fast jobb før studiene var fullført. Dette er en økning fra nivået på rundt 60 % de siste årene.

Utvikling i andel 5. års studenter med tilbud om jobb.

Stort behov for økonomer

– Søkertallene til økonomiutdanningene har skutt i været de to siste årene. Disse tallene viser at studentene med all sannsynlighet har gjort et godt valg for fremtiden, sier Nina Riibe. Hun er administrerende direktør i Econa, interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for masterutdannede økonomer, med nesten 26.000 medlemmer.

Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedet for nyutdannede økonomer fikk en liten dupp i 2020, men har kommet meget sterkt tilbake, med en solid økning i 2021.

Vi ser at det er en sammenheng mellom å starte jobbjakten tidlig og sannsynligheten for å få jobb. - Nina Riibe

– Mange bedrifter har nok hatt et lite etterslep gjennom pandemien når det kommer til nyansettelser. Samtidig har nok pandemien mange steder vist behovet for økt kompetanse innen økonomisk-administrative fag for å lykkes med store omstillinger. I tillegg kommer økt fokus og krav om bærekraft, både fra myndigheter og kunder, påpeker Riibe.

Sterk fremtidstro

Den positive trenden gjenspeiles også i studentenes tro på mulighetene i arbeidsmarkedet. Denne optimismen bekreftes av at flere fikk jobb før siste eksamen var levert.

Hele 90% av studentene som begynte å søke jobb høsten 2020 sitter nå med jobb. Dette er nesten 15% mer enn året før.

– Vi ser at det er en sammenheng mellom å starte jobbjakten tidlig og sannsynligheten for å få jobb, sier Riibe. Hun er derfor glad for at flere nå starter prosessen tidlig og oppfordrer studentene som snart skal tilbake til lesesalen om å gjøre det samme.

Hun viser til at 80% av avgangsstudentene som fikk seg jobb i løpet av studietiden startet med jobbsøkingen før årsskiftet. Til sammenligning har halvparten av studentene som fortsatt ikke har fått seg jobb, startet jobbjakten etter nyttår.

– Jeg håper neste års avgangskull tar lærdom av dette og kanskje tar en titt på CVen allerede før studiestart i august, anbefaler Riibe.

Skrevet av Maja Lund og Anniken Aarrestad