Hva skal du lære i høst?

Etter- og videreutdanning er viktig i et arbeidsmarked preget av endring hvor kompetanse fortere og fortere blir utdatert. Digitalisering, globalisering og omstilling driver behov for oppdatert kunnskap. Læring er ferskvare og det blir viktigere å reinvestere i egen kompetanse for å holde seg attraktiv og ansettbar i fremtidens arbeidsmarked.

Lange karrierer

Vi lever lengre og vil komme til å jobbe mye lengre enn tidligere generasjoner. Trenden de siste 200 årene er at vi har blitt to til tre år eldre for hvert tiår. Og det er stor sjanse for at du blir mer enn 100 år. Det betyr at moderne karrierer for de fleste vil bestå av flere skift og overganger enn tidligere og at det er desto viktigere å opprettholde sin karrierekapital.

Ta ansvar selv

Det å lære og sørge for å være oppdatert er viktig både for deg selv og for arbeidsgiveren din. Selv om arbeidsgivere har store fordeler av å legge til rette for at du utvikler deg, har du et stort personlig ansvar for egen læring og utvikling. Dessuten blir jobben morsommere når du er oppdatert.

Det er ikke for sent

Høsten er en fin tid for å fylle på med etterutdanning. Som Econamedlem har vi medlemstilbud på etterutdanning på BI og NHH. Det er fortsatt mulig å melde seg opp til de fleste etterutdanningsprogrammene. Hva har du lyst å fylle på i høst?

Som Econa-medlem har du tilgang på disse rabattavtalene:

BI: 5 % refusjon på etterutdanning

NHH: 1.000 kr rabatt på Executive Online modulene