Ekstremt godt arbeidsmarked for økonomene

Lønnsstatistikken for 2021 er klar og resultatet er tydelig: Arbeidsmarkedet er brennhett for økonomer! Mange har fått ny jobb, gjort betydelige lønnshopp og det er få arbeidsledige blant de nyutdannede.

Økt lønn, ny stilling og et betydelig hopp i opplevd attraktivitet i arbeidsmarkedet er alle tegn på at økonomer er svært attraktive i arbeidsmarkedet. Økonomer er rett og slett attraktive på arbeidsmarkedet nesten uavhengig av konjukturer. Korona, finanskrise eller oljepriskrise har bare gitt små utslag for Econas medlemmer.

Godt arbeidsmarkedet for økonomer har vært en trend i flere år - sist gang det var dårlige tider for økonomene var i 2003.

Lønnsstatistikken for 2022 viste et svært godt år for økonomer!

Fire tegn på gode tider i arbeidsmarkedet

1. Jobbskifter

Andelen som oppgir å ha skiftet stilling er rekordhøyt. 30 prosent oppgir å ha skiftet stilling siste år. Halvparten av disse har ikke skiftet arbeidsgiver, men fått en ny stilling internt. Blant de vi kjenner ansvarsnivå begge år er det 30 prosent som har fått en stilling med vesentlig mer ansvar.  

2. God lønnsvekst 

Den personlige lønnsveksten som Econa rapporterer på er i snitt på 8 prosent. Dette er et tall du som enkeltmedlem skal bruke med varsomhet ettersom det er flere faktorer som spiller inn på lønnsvekst. Sjekk heller lønnskalkulatoren for hva som er en rimelig lønnsvekst for deg. Om du har skiftet jobb har en del å si, men uansett er det god vekst i år.  

3. Få ledige nyutdannede 

Målt ledighet blant nyutdannede er på 2,4 prosent. Studentundersøkelsen viste rekordhøyt antall som hadde fått jobb i vår med 80 prosent. Normalen er rundt 60 prosent.  

4. Økt opplevd attraktivitet 

Vi spør medlemmene om de mener det er sannsynlig at arbeidsgiver går konkurs, eller om man blir nedbemannet eller likende. Det er det få som anser disse utfallene som sannsynlig. Tvert i mot - 48 prosent opplever sin attraktivitet som høy (score på mellom 8-10) mot 28 prosent i 2020. 

Sjekk hvordan du ligger an med Econas lønnskalkulator!