Econa signerer grønnvaskingsplakaten

Econa fortsetter veien mot en bærekraftig og grønn organisasjon ved å forplikte seg til grønnvaskingsplakaten og prinsippene for grønne innkjøp.

Arbeidet med bærekraft i Econa er godt i gang. Vi har utviklet en bærekraftstrategi, politikk på flere områder, kurs til medlemmene, og er synlige i media på relevante saker. Nå skal vi styrke de interne retningslinjene våre, og derfor har vi signert prinsippene for grønne innkjøp og grønnvasking, sier administrerende direktør Nina Riibe stolt. Hovedstyret signerte de to prinsippene, utviklet av Skift, i sitt siste møte.  

Grønnvaskingsplakaten og prinsippene for grønne innkjøp vil være en rettesnor i arbeidet vårt på bærekraft fremover

- Et viktig steg i bærekraftsarbeidet er nettopp å holde orden i eget hus, og sikre at bærekraft gjennomsyrer hele organisasjonen. Da må vi se bredt på områder som kan gjøres «grønnere», altså mer klima- og miljøvennlig, eller som støtter opp under FNs bærekraftsmål, sier Riibe videre.  

De to prinsippene blir førende for hhv. kommunikasjon og innkjøp: 

  • Grønnvaskingsplakaten skal sikre at vi unngår grønnvasking – som er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som «grønnere» og mer bærekraftig enn den faktisk er. 
  • Prinsippene for grønne innkjøp skal sikre at Econa velger varer og tjenester som har et mindre fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv. Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslipp og øke etterspørsel etter mer bærekraftige varer og tjenester. 

Riibe understreker at prinsippene og arbeidet med interne retningslinjer støtter opp mot FNs bærekraftsmål nr.13 Stoppe klimaendringene og vår egen bærekraftsstrategi, som lyder: Econa skal være klimanøytrale, og ha miljøvennlige retningslinjer for hele organisasjonen. 

- Nå bretter vi opp ermene, og bruker prinsippene som et springbrett til å bli enda mer bærekraftige! avslutter Riibe. 

Les mer og signer prinsippene!