Dette er forsikringene barna dine må ha som student

Har du barn som skal studere? Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer man faktisk trenger. Studentpakken til Econa-medlemmer hjelper deg godt på vei.

Studenter

Vet du hva studenten allerede har?

Som student tar man ofte det første skrittet inn i en voksens verden. Man er usikker på hvilke forsikringer du bør ha, og gjerne hvilke forsikringer man kanskje har fra før via sine foreldre. Og ikke minst, hva studenten kanskje trenger i tillegg. For Innboforsikring er ofte studenten dekket om barnet fortsatt bor hjemme/tilhører husstanden. Dersom studenten har meldt adresseendring i folkeregisteret står studenten uten noen tilknytning til foreldrenes forsikring for innboforsikring.

For en vanlig reiseforsikring er barnet dekket frem til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år, med en forutsetning om at barnet også bor på samme folkeregistrerte adresse.

Med andre ord, det mye å sette seg inn i for både foreldre som ønsker å hjelpe, og studenten selv som synes dette kan være vanskelig. Dette er Storebrand og Econa sine anbefalinger for forsikringer til unge studenter.

Ved kjøp av studentforsikring via Econa har man følgende forsikringer:

  • Innboforsikring inntil 500 000 kr.
  • Reiseforsikring inntil 60 dager
  • Ulykkesdekning, som gjelder hele døgnet, hjemme, på jobb og studiested. Ulykke dekker utbetaling på inntil 500 000 kroner dersom studenten blir varig medisinsk invalid.

Bør studenten tenke på noe mer?

En av de største verdiene for en student i 20-årene, er den fremtidige arbeidsinntekten.

Studentpakken er en god start, men som ung student er det også viktig å reflektere over at man blir tilnærmet minstepensjonist dersom man blir ufør.

I den kollektive avtalen med Storebrand kan studenten blant annet forsikre seg for både uførhet ved en engangsutbetaling på 12 G, 22 G eller 30 G (Uførekapital) eller en utbetaling på 1 G eller 2 G (Tidsbegrenset Uførerente), som er utbetalinger man kan få i inntil 4 år.

Som ung og frisk er uføreforsikring heldigvis veldig billig, og en svært viktig forsikring for å dekke opp noe av inntektsbortfallet man kan stå ovenfor.

Les mer og bestill Studentforsikring Norge

Les mer og bestill Studentforsikring Utland

Les mer og bestill gruppelivsforsikring

Les mer om studentforsikringen!