At man er grønn, betyr ikke automatisk at man er lønnsom

Econa og DN inviterte norske toppøkonomer til å gi sine synspunkt på hvor vi finner de lønnsomme arbeidsplassene i 2030 under Arendalsuka.

Foto: Econa

I panelet satt Hilde Merete Aasheim som er konsernsjef i Hydro. Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Haug og seriegründer Sindre Østgård. Ordstyrer var Sjeføkonom i Econa, Tore Vamraak. 

Hilde Merete Aasheim peker på at man må sette søkelys på kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er først når man jobber på begge sider at man blir konkurransedyktig. Hun mener at muligheten i det grønne skiftet ligger i at vi må få inn mer fornybar energi og satse på nye energikilder som hydrogen og havvind.

– Skal vi få til det grønne skiftet trenger vi materialer, men som er laget på en bærekraftig måte. Det handler jo i bunn og grunn om å tjene penger. Man kan være grønn, men det betyr ikke at man er lønnsom, fortsatte hun.

Der fikk hun støtte av Kjetil Houg. Han mente at er det ikke lønnsomt, så er det ikke bærekraftig.

Se hele debatten

Mange hadde tatt turen til DN-teltet.

Foto: Econa

Hvor er framtidens arbeidsplasser?

På spørsmål om hvilke næringer som blir de store framover. Var hele panelet enig i at man ikke kunne se på én industri eller sektor. Det hele handler om et større samarbeid på tvers.

– Får vi til mer fornybar energi vil det skape flere arbeidsplasser, påpekte Aasheim.

Sindre Østgård har flere års erfaring som gründer og er positiv for framtidens arbeidsplasser. Men han synes det er rart at ikke flere starter opp nye virksomheter.

– Norge er et av de sikreste landene å starte nye virksomheter. Men jeg ser heldigvis en positiv trend. Flere talenter hopper av store aksjeselskaper for å starte selv, sa en håpefull seriegründer under debatten.

Les mer om hvordan Econa jobber med bærekraft

Hilde Merete Aasheim ønsker at større selskaper som Hydro må bli flinkere til å samarbeide med mindre bedrifter. Og fikk støtte av Østgård som tror et bedre samarbeid mellom de store og små vil være bra.

– De større er avhengig av domene-ekspertisen. Jeg har dessverre ikke sett så mange vellykkede samarbeid. Der har vi en utfordring, mente Østgård.

Kjetil Houg derimot mener det er viktig å løfte frem at forskningen skjer i de store selskapene.

– De store vinnerne globalt i dag ansetter 10 000 i året, men er fortsatt endringsvillige. Men om vi tar inn flere gründere i de store virksomhetene blir det skikkelig bra, avsluttet Houg.

Tiltak framover

Tore Vamraak avsluttet debatten med et viktig spørsmål: Hvordan skal de som styrer landet framover skape flere nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser?

Der ønsket administrerende direktør i Folketrygdfondet at man må gjøre de enkle tingene. Forurenserne må betale på en rettferdig måte.

Aasheim i Hydro var klar på at det var å utvikle mer fornybær energi. Mens Østgård ønsket en bedre tilrettelegging for risikokapital.