Om Econa student

Econa Student er en del av støtteordningen Frifond organisasjon som er tilskudd vi mottar fra landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Med dette stilles det krav om at vi har en demokratisk struktur, også på lokalt nivå.

Organisering

Vedtekter innføres av en organisasjon og legger føring for organisasjonens formål og drift. Landsomfattende studentgrupper vedtar egne vedtekter på årsmøtet, men disse vedtektene kan ikke motstride Econa sentralt sine vedtekter ettersom vi er underlagt dem. Alle tillitsvalgte skal være kjent med vedtektene.

Et politisk prinsipprogram legger føring for Econa Student sitt samfunnsengasjement som vedtas på landsomfattende studentgruppes årsmøte. Alle tillitsvalgte skal være kjent med Econa Student sitt politiske prinsipprogram.

Videre er studentarbeidet i Econa organisert på følgende måte:

Landsomfattende studentgruppes årsmøte

Årsmøte er det øverste organet i landsomfattende studentgruppe og arrangeres om våren, og består av representanter for de lokale studentgruppene. Årsmøte velger Studentutvalget og studentrepresentanter til Econa sitt representantskap og styre. Hver studentgruppe skal stille med to (2) delegater på årsmøtet og har i tillegg anledning til å stille med minst én (1) observatør. Leder av studentgruppen har automatisk en av delegatplassene, de øvrige velges av styret. Dersom leder er forhindret fra å stille, velger styret i studentgruppen en stedfortreder.

Dersom en studentgruppe har passert 500, 750 eller 1000 medlemmer, vil de få en ekstra delegat per antall som er oppfylt.

ANSA representerer medlemmer i utlandet som ikke er studieregistrert ved læresteder med egen studentgruppe og tildeles delegater på lik linje med ordinære studentgrupper.

På årsmøtet stemmer delegatene over en handlingsplan for det kommende år. Denne planen er veiledende for de lokale studentgruppenes arbeid. En egen handlingsplan vedtas for Studentutvalget, og Studentutvalget skal rapportere til neste års årsmøte.

Studentutvalget

Studentutvalget er det øverste organet for landsomfattende studentgruppe etter årsmøtet. Studentutvalget har ansvaret for oppfølging av vedtak fra årsmøtet og de plikter som følger av vedtektene. Leder og nestleder representerer studentene i Econas styre. Les mer om Studentutvalget her.

Valgkomiteen

Studentutvalget innstilles av valgkomité, som videre velges av årsmøte. Lokalt er ordningen med valgkomité frivillig og avgjøres av lokalt årsmøte. Denne skal bestå av tre til fem (3-5) medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen skal ikke selv være kandidater ved valget.

Årsmøte i lokal studentgruppe

Årsmøtet i lokale studentgruppe er det øverste organet i den lokale studentgruppen. Dette skal avholdes hvert år, i etterkant av det nasjonale årsmøtet og innen midten av mai. Alle medlemmer av den lokale studentgruppen har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres for alle medlemmer senest ti dager før årsmøtet. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

  • Styrets beretning for perioden
  • Handlingsplan for den kommende perioden
  • Valg av nytt styre

Styret i lokal studentgruppe

Styret i de lokale studentgruppene er det øverste organet i den lokale studentgruppen etter lokalt årsmøte. Styret har ansvaret for oppfølging av vedtak fra årsmøtet og de plikter som følger av vedtektene. Styret representerer den lokale studentgruppen på årsmøtet i landsomfattende studentgruppe.

ANSAs representasjon

Utenlandsstudenter som er medlem av Econa og ikke tilhører en lokal studentgruppe blir ved årsmøtet representert av ANSA. Dette gjør at utenlandsstudentene v/ANSA i praksis blir vår 15. studentgruppe.

NM i økonomi

NM i økonomi er årets store «happening» hvor studenter innen økonomisk-administrative fag, både bachelor og master, konkurrerer om tittelen «Norgesmester i Økonomi». Mesterskapet er en lagkonkurranse der lag på inntil til tre deltakere skal kjempe seg gjennom to innledende runder for å kvalifisere seg til finalen. Her blir de testet i fagkunnskap og caseoppgaver. De beste lagene blir invitert til finalen, hvor årsmøtet i landsomfattende studentgruppe blir også gjennomført. Spørsmålene er tilpasset alle studieår, og de lokale studentgruppene står for rekruttering til konkurransen. Alle som ønsker og vil kan delta på NM i økonomi. I tillegg til gjeve premier til finalistene er det stort faglig utbytte og mye moro for alle deltakere.

Videre fra dette arbeidet har det nå utviklet seg mulighet til å delta i nordisk mesterskap i økonomi for de beste gruppene fra NM i økonomi. Her konkurrerer de beste fra flere nordiske land mot hverandre.

Du kan lese mer om NM i økonomi her.

Econa Ung

«Econa Ung» er en introduksjon til ordinært medlemskap i Econa, og skal være et faglig og sosialt nettverk for de medlemmene som har sitt 1. til 5. år i arbeidslivet. Masterstudenter kan være med på arrangementene til «Econa Ung». Du kan lese mer om "Econa Ung" her.