Husk å søke master innen fristen

Bachelorstudiet er snart et avsluttet kapittel. Hva nå?  Skal du gå videre på et masterstudie? Da er det viktig at du søker innen fristen på skolen du ønsker å gå på.

Ordinær søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april, med noen få unntak. Vi har samlet informasjon om studiestedene og deres søknadsfrister her. Lykke til med søkingen.

15.februar

NHH – Norges Handelshøyskole

1.mars

CBS – Copenhagen Business School

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - tidlig opptak

Oslo Met – tidlig opptak

15.april

BI Bergen

BI Oslo

HHN - Handelshøgskolen ved Nord universitet

HVL – Høgskulen på Vestlandet

NMBU - Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - ordinært opptak

Oslo Met - ordinært opptak

UiA – Universitetet i Agder

UiS – Universitetet i Stavanger

UiT – Norges arktiske universitet

USN – Universitetet i Sørøst Norge

Her finner du alt du trenger å vite før du søker mastergrad.