Søke mastergrad: slik tar du riktig valg

Bachelorstudiet er snart et avsluttet kapittel. Hva nå? Skal du søke jobb eller gå videre på master? Flytte på deg eller bli på samme sted? Eller hva med utlandet? For å finne ut hva som er riktig for akkurat deg, trengs det gode strategier.

Valg av studieretning og skole innebærer viktige valg for dine fremtidige jobbmuligheter. Et høyere studie er en maraton, og du skal orke å stå løpet ut. Studentansvarlig Maia Rostad Peckel mener det er avgjørende at du finner ut hva du selv vil. Legg til side hva andre mener, hva som virker som det «smarteste» valget, eller hva som tar seg best ut på papiret.

Finn ut av hva som er riktig for deg

Studentansvarlig Maia anbefaler at du stiller deg disse sentrale spørsmålene for å finne ut hva du vil.

  • Hva er mine sterke sider?​
  • Hvilke arbeidsmetoder er mest vellykket for meg?​
  • Hvordan lærer jeg effektivt?​
  • I hvilke omgivelser presterer jeg best?​
  • Lever jeg i tråd med mine verdier?​

Econas lønnsekspert: Mastergraden lønner seg! 

Hvordan kan jeg vite hva som er rett for meg?

Det siste spørsmålet i listen ovenfor kan være vanskelig å vite svaret på. Her mener Maia at du kommer langt på vei ved å få følgende ned på papiret:

  • Hva betyr mest for meg?
  • Hvordan ønsker jeg å være – og hvordan ønsker jeg at andre skal se meg?
  • Hvorfor er nettopp dette så viktig for meg?

​Summen av dette er verdisettet ditt.

Hva liker du best med dagens studie?

Du har studert i nesten tre år. Hva har du likt aller best med bachelor-studiet ditt? Hvilke fag eller studieform har vært mest vellykket? Bygg på det som har fungert best for deg til nå – og fortsett å utvikle dine sterke sider.

Like nyttig er det å kartlegge hva du likte skikkelig dårlig. Fagene og oppgavene du bare måtte gjennom, men som ikke gav deg energi eller vekst. Er disse nødvendige, eller kan du ta et valg der du slipper disse?

Noen kloke ord fra Maia til slutt: Jobber du i tråd med dine preferanser og verdier, har du det beste utgangspunkt for å bli fremragende!

Lykke til med valget - vi heier på deg!

Les mer om mastergrader og hvordan du tar valget