Hvorfor skal jeg ta en mastergrad?

25.januar 2022 gjennomførte Econa et webinar for å hjelpe økonomistudenter på bachelornivå med å velge mastergrad. Et bredt utvalg av eksperter fra Econa, BI, NHH, ANSA, og fra revisjonsselskapet RSM deltok med sine perspektiver og svarte på studentenes spørsmål.

Gjør deg «ansettbar»

Kristin Ølberg, leder for Econas karrieresenter, fremhevet at en karriere i dag ikke er rett frem. Du bør se på en karriere mer som en klatrevegg enn en stige, der du både beveger deg oppover, sidelengs og av og til også nedover. Jobben er å gjøre seg «ansettbar», der fokuset skal endres fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet. Da må du skaffe deg tilstrekkelig robusthet til å skaffe deg den karrieren du vil ha. En mastergrad vil i stor grad bidra til disse valgmuligheter.

Når det gjelder tips til hvilken master du skal velge, så mener Kristin at du tenker på hvilken retning du ønsker å gå. Hvilke skoler tilbyr studier innenfor den retningen, og hva kreves av både formelle krav og personlige egenskaper?

Mastergraden lønner seg

Econas lønnsekspert Atle Kolbeinstveit sier klart at en mastergrad lønner seg. Han refererer til tall fra SSB som viser at en mastergrad vil gi deg 50 000-150 000 i årlig økt lønn. Personer med mastergrad har også en bedre tilknytning til arbeidsmarkedet og dermed lavere sjanse for å stå arbeidsledig. I tillegg øker muligheten for å få en mer spennende jobb.

Atles enkle råd er at du bør ta en mastergrad dersom du er motivert til det og har muligheten. Ferdigheter til å ta en master har du helt sikkert, dersom du har tilstrekkelig gode karakterer til å komme inn på et masterstudium i Norge.

Bli attraktiv på arbeidsmarkedet

Blir du mer attraktiv på arbeidsmarkedet med en master? Dette sier Elisabeth Vale Opdal et rungende ja til. Hun jobber i RSM Norge AS, det mellomstore revisjonsselskapet. Som HR Manager er det hennes jobb å blant annet rekruttere nyutdannede kandidater til jobber innenfor revisjon og konsulent-stillinger.

I RSM stiller de krav til mastergrad. Dette er blant annet fordi graden gir en dypere kunnskap, bedre evne til forståelse og kritisk tenkning, samt evne til å tilegne seg kunnskap. Det er også hennes inntrykk at de fleste arbeidsgivere setter pris på en mastergrad i bunn, selv om det ikke alltid stilles formelle krav til dette. Dermed har du et større handlingsrom i arbeidsmarkedet når du har tatt en mastergrad.

Studenter som har vært flinkt til å bygge en gjennomtenkt kompetanseprofil gjennom utdannelsesløpet, stiller med et fortrinn. Og som da spisser dette med dybdekompetanse i masterløpet.

Reflekter over hva du ønsker

Stella Kristine Angove på karrieresenteret på NHH informerer om at for 2022 så er det søknadsfrist 15. april for studenter som allerede går på NHH, men 15. februar for studenter med bachelorgrad fra andre skoler.

Les Stellas råd til valg av mastergrad her.

Hun forteller at med en mastergrad fra NHH så er det gode muligheter for å få relevant jobb etter endt studium. Rådet er å ta deg litt tid til å reflektere over hva du vil, før du tar valget ditt. Husk at det er mulig å bruke tiden når du tar mastergraden til å teste ut hvordan arbeidslivet er i praksis. Dette gjennom å ta ulike internships, utveksling og gjøre ulikt prosjektarbeid.

BIs Peter Jarnebrandt mener at å ta en master ikke bare handler om å skaffe mer dybdeinnsikt. Måten man studerer selve fagmaterialet er mer analytisk og inngående, og man må forstå bakgrunnen bak ulike funn og lære seg metodikk. Det kreves en evne til å løse nye utfordringer, der vitenskapen man lærer skal anvendes opp mot ulike organisasjoner, bedrifter og forbruker. Derfor er kobling til næringslivet viktig i studiet, der det legges vekt på å løse cases, ha ulike gjesteforelesere og bruk av internships. Til slutt mener Peter at en master er mer egnet for å ta videre påbygging senere i karrieren enn det som er tilfellet hvis man har bachelor-grad. Men det er viktig å ha motivasjon, fordi en mastergrad er krevende – du må ikke se dette som to år til av det sammen som å ta en bachelorgrad.

Få nye perspektiver i utlandet

Vurderer du å ta en mastergrad i utlandet? Lena Dammen fra ANSA fortalte om hva man skal tenke på hvis man ønsker å ta master i utlandet. Åpner du for å vurdere utlandet, er utvalget av skoler langt større enn om du begrenser deg til Norge. I tillegg lærer du deg et ekstra språk, og det kan være skoler det er enklere å komme inn på – uten at dette går utover kvalitet.

Om du reiser kort eller langt, så vil du bli kjent med et nytt land og en ny kultur. Og du opparbeider deg et internasjonalt nettverk. I de aller fleste land tilbys økonomistudiene på engelsk, men du får også ekstra støtte fra Lånekassen til opptil et helt år med språkstudier dersom du ønsker å studere på et annet fremmedspråk. Det er også flere gode ordninger for stipend fra lånekassen som du kan lese om på ANSA sine sider.

ANSA har masse nyttige tips som Lena deler med oss i denne artikkelen. Husk at motivasjonsbrev er en viktig del av søknadene til mange utenlandske skoler, og denne kan være avgjørende for om du kommer inn. Lena Dammen mener derfor du bør legge mye tid og arbeid i denne.

Les mer om mastergrader og hvordan du tar valget