Frivillige verv i studietiden – en investering i framtidig karriere

Å engasjere seg gjennom frivillige verv i studietiden er utvilsomt gull på CV-en. I tillegg er det sosialt, gøy og lærerikt. Du får satt det du lærer i forelesningssalen ut i praksis, og du får et unikt nettverk på tvers av årstrinn. Her deler tre av Econas frivillige studenter sine erfaringer med frivillige verv.

Studentstyret i Econa

Ta på deg et frivillig verv i studietiden!

Foto: Econa

Mats Pedersen – Nestleder Econa NTNU

Hva er det morsomste med å ha et verv ved siden av studiene?

– Det morsomste med å ha et verv ved siden av studiene er utvilsomt kombinasjonen av det å bidra til noe utenfor forelesningssalen, og alt det sosiale som skjer både internt i styret og sammen med andre medstudenter. Gjennom faglige og sosiale arrangement blir man kjent med folk på tvers av ulike trinn, og det er en ypperlig arena til å skape gode relasjoner og et bredere nettverk. Erfaringene og båndene som knyttes gjennom et frivillig verv er en viktig, morsom og svært givende del av studietiden!

Erfaringene og båndene som knyttes gjennom et frivillig verv er en viktig, morsom og svært givende del av studietiden!

Hva har du lært som du tar med deg inn i arbeidslivet?

– Gjennom vervet i Econa har jeg lært svært mye jeg tror kan være nyttige erfaringer å ta med videre inn i arbeidslivet. Jeg har blant annet lært hvordan årsmøter gjennomføres, hvordan et styre fungerer, arbeid både selvstendig og i team, og ikke minst hvordan kommunisere og samhandle med ulike næringslivsaktører i formelle og uformelle settinger.

Hvor mye tid bruker du på vervet ditt?

– Nøyaktig antall timer i uken er vanskelig å si konkret da det er perioder som er mer hektiske enn andre. Som nestleder i et studentstyre hender det at det dukker opp uforutsette ting som må tas tak i raskt, noe som kan ta litt ekstra tid, men til gjengjeld er en morsom utfordring og noe jeg tror i stor grad kan relateres til arbeidshverdagen man møter etter endt studie. Jeg mener det derfor er svært viktig å engasjere seg og investere litt tid i et verv eller en deltidsjobb som gjør at man får prøvd seg tidlig, og følgelig står bedre rustet til å møte arbeidshverdagen. Et verv i Econa gir deg nettopp denne muligheten, og jeg vil si det er fullt mulig å kombinere vervet med andre verv og/eller deltidsjobb også.

Vil du engasjere deg i Econa, eller har du spørsmål? Kontakt oss på e-post i dag!

Ingrid C. L. Krokeide – styremedlem Econa NTNU

Hva er det morsomste med å ha et verv ved siden av studiene?

– Det morsomste med å ha et verv ved siden av studiene er for det aller meste det sosiale man finner på innad i vervet. I et verv får du nye venner som du gjør mye seriøst med, men også mye morsomt med. Det er også en svært nyttig erfaring å ta med seg videre og viser fremtidig arbeidsgiver at du klarer å balansere både verv og studier og har kapasitet til det, og du viser at du er villig til å gjøre en liten ekstra innsats for noe annet enn deg selv. Det er ganske morsomt fordi denne ekstra innsatsen du gjør er for det meste gøy, men er så viktig når du skal søke jobb!

Jeg har lært mye om hvordan opptre profesjonelt og riktig i møte med andre bedrifter og næringsdrivende, og har fått innblikk i organisatorisk drift.

Hva har du lært som du tar med deg inn i arbeidslivet?

– Å jobbe sammen med andre mennesker kan være vanskelig, og det kan være utfordrende å finne ut hvilken rolle man selv har og hvilken rolle som passer en best. I et verv får du prøvd deg litt på alt, hvis du vil, og du finner fort ut av hvordan du liker å samarbeide med andre. Jeg har også lært mye om hvordan opptre profesjonelt og riktig i møte med andre bedrifter og næringsdrivende, og har fått innblikk i organisatorisk drift.

Hvor mye tid bruker du på vervet ditt?

– Vi har møter annenhver uke som passer bra, og jeg legger vel inn rundt 4 timer hver uke, av og til mer av og til mindre. Med god ansvarsfordeling og øvrig prioritering er ikke tidsbruk et problem, og et verv skal uansett bestå av ting du VIL gjøre, ikke ting du føler du MÅ gjøre. Det skal være gøy og givende! Alt i alt disponerer man tiden selv slik man vil, så lenge du får gjort alt du skal til riktig tid. 

Adrian Munthe – styremedlem Econa OsloMet

Hva er det morsomste med å ha et verv ved siden av studiene?

– Det morsomste med å ha et verv ved siden av studiet er uten tvil det sosiale nettverket det gir deg. Jeg syns også det viktig å poengtere at et verv ved siden av studiene fungerer som et lite avbrekk i studiehverdagen. Jeg tror det er viktig å tidvis ta fokus vekk fra bøker og pensum og heller prøve å mestre andre oppgaver som for eksempel arrangementplanlegging, samarbeid og kjenne på følelsen av samhold.

Jeg syns også det viktig å poengtere at et verv ved siden av studiene fungerer som et lite avbrekk i studiehverdagen.

Hva har du lært som du vil ta med deg inn i arbeidslivet?

– Et verv i Econa ved siden av studiene kan gi deg både relevant erfaring til når du selv skal ut i arbeidslivet og en mulighet til å bli kjent med mennesker i en lignende situasjon som deg selv. Det er også mange studenters første møte med ansvar, samarbeid og generelt hvordan en jobber sammen og kommuniserer i et team.

Hvor mye tid bruker du på vervet ditt?

– Jeg tipper at jeg i gjennomsnitt bruker et par timer i uka, men det skal sies at arbeidsmengden varierer veldig fra uke til uke. Noen uker er det styremøter, arrangementer og fullt kjør og andre uker er det nærmest ingenting.