Livslang læring

Etter- og videreutdanning er en av Econas politiske prioriteringer. Econa har sett på hvorfor det er relativt få av våre medlemmer som tar etter- og videreutdanning, og hvordan vi kan bidra til å øke andelen.

Kristian Hammerstad

Foto: Kristian Hammerstad

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i karrieren sin. I vår vedtatte politikk heter det at: «Befolkningens kunnskap og ferdigheter er den viktigste drivkraften for å sikre videre økonomisk vekst, høy grad av sysselsetting, god velferd og evne til å delta i global samhandling og konkurranse. Dette krever også faglig oppdatering gjennom hele karrieren.»­­

Videre står det: «Aktive tiltak for kompetanseutvikling er viktig for at virksomhetene skal ha evne til å tilpasse seg endrede rammevilkår og utnytte nye muligheter. En positiv holdning til kompetanseutvikling er viktig for at hver enkelt skal kunne bidra til samfunnsmessig verdiskapning og ha valgmuligheter i arbeidsmarkedet.»

Som medlem kan du benytte deg av våre rabatt- og samarbeidsavtaler på etter- og videreutdanning.

Etter- og videreutdanning blir sett på som viktig i det norske arbeidsmarkedet, som er i stadig endring. Digitalisering, globalisering og omstillinger har ført til en etterspørsel av ny kunnskap, fagkombinasjoner og både bredere og dypere kompetanse blant arbeidstakere. For at våre medlemmer skal være relevante og attraktive i arbeidsmarkedet, må de ta etter- og videreutdanning.

I Econa har vi tatt denne problemstillingen på alvor og skal jobbe systematisk fremover for å sikre at våre medlemmer har bedre muligheter for å komme seg opp og frem i karrieren, gjennom å ta etter- og videreutdanning.

Som medlem i Econa kan du få hjelp av Econas karriererådgivere.