Ung i Oslo

Ung i Oslo er et nettverk for deg som er i ditt 1. til 5. år i arbeid. Her får du anledning til å knytte verdifulle kontakter for fremtiden og du får den faglige inputen du savner fra studietiden, alt pakket inn i hyggelige og inspirerende rammer.  

Ung i Oslo er et faglig og sosialt nettverk for økonomer i sitt 1. til 5. år i arbeid.  På våre arrangementer møter du andre unge økonomer, og du får lytte til spennende innlegg om svært varierte, men aktuelle temaer. Vi setter sammen et program basert på temaer som vi vet at medlemmene våre engasjerer seg for. Gründerskap, delingsøkonomi, ledelse, og nettverking er noe av det vi blant annet har hatt på agendaen. 

Ung i Oslo er også en introduksjon til et ordinært medlemskap i Econa, og du kan alltid snakke med oss om de medlemstilbudene Econa har å tilby. 

Vi håper å se deg på neste Ung i Oslo arrangement!