Styrenettverket

Styrenettverket ble etablert i Oslo/Akershus avdelingen i 1998, og arrangerer seminarer, kurs, og events med sterk faglig tilknytning til styrearbeid. Vi ønsker at nettverket skal være en møteplass for potensielle og erfarne styremedlemmer. Det avsettes derfor tid i møtene for å bli bedre kjent med hverandre, slik at våre personlige nettverk også kan bli utvidet.

Nettverket består av personer med interesse og erfaring fra styrearbeid. For å sikre fokus på aktuelle og viktige temaer for et godt fungerende styre har nettverket knyttet til seg ressurspersoner med lang erfaring fra styreverv og med bred erfaring i utvikling av godt fungerende styrer. Styrenettverket arrangerer medlemsmøter, events og kurs som er åpne for alle medlemmer av Econa.  

Til medlemsmøtene inviterer vi inn eksterne ressurspersoner som innledere og foredragsholdere, men drar også nytte av den kompetanse som finnes internt i nettverket når dette er naturlig. Vi arrangerer også nettverksmøter i samarbeid med andre fagligmiljøer når temaene er relatert til styrearbeid og styrets rolle.

Nettverksstyret fungerer som et advisory board med representanter fra Econa og styrekompetansemiljøer i Norge. Sammen setter vi opp relevante og interessante møter vi mener er viktig for å utvikle styreinteresse og styrekompetanse blant våre medlemmer.

Styrenettverket består av Anita Sundby og Per Maltun.