Økonomi, finans- og virksomhetsstyringsnettverket

Økonomi, finans- og virksomhetsstyringsnettverket er en arena for å knytte kontakter, få og gi faglig inspirasjon, samt et sted for hyggelig og sosialt samvær.

Hos oss er tonen er uformell, og vi legger vekt på at de som deltar på nettverkstreffene skal engasjere seg i diskusjoner og bidra med egne innspill. Vi er et aktivt styre som sammen har ansvaret for å videreutvikle nettverket, planlegge og gjennomføre nettverkstreff og medlemsmøter.

Vår grunnleggende idé er "Økonomifunksjonen som en effektiv støttespiller for virksomhetens strategi". Målsettingen er at vi på nettverkssamlingene skal møte personer og virksomheter som faglig sett ligger i forkant, samt knytte kontakter som vi vil ha nytte av i vårt daglige virke. Nettverket ønsker å gi medlemmene impulser, innsikt og kompetanse til egen utvikling på både det profesjonelle og personlige plan.

Nettverket har egen side på LinkedIn hvor vi diskuterer og promoterer relevante temaer. 

Styremedlemmer: Marianne Lefdal og Tianyu Wang.