Ledelsenettverket

I Ledelsesnettverket treffer du siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag som er ledere, som har ambisjoner om å bli ledere, eller som har interesse for fagområdet ledelse.

Nettverket ønsker å gi medlemmene impulser, innsikt og kompetanse til egen utvikling på både det profesjonelle og personlige plan. Nettverkets interesseområder er særlig organisasjon, samspill og ledelse, selvledelse og coaching, og strategisk ledelse.

Program og aktiviteter utarbeides av nettverkets styre.  Ta gjerne kontakt om du har forslag til temaer, eller om du kan tenke deg å engasjere deg i styrets arbeid.

Nettverket har en Facebook-side: Econa Ledelse. Benytt gjerne siden til å kommentere medlemsmøter, og til andre innspill om temaet ledelse.

Styremedlemmer: Carl Fredrik Rygh Bø, Gyro Sølvsberg, Elin Bøe Elgsaas, Elisabeth Ege, Arne Tor S. Bjerke, Narve Jordheim, Jan Georg Kristiansen, Morten Rønquist og Rabbe Lund.