Innovasjon og entreprenørskapsnettverket

Innovasjon- og entreprenørskapsnettverket fokuserer på medlems- og nettverksmøter der temaene er; innovasjon, entreprenørskap, gründervirksomhet, start-up’s, spinn-off’s og bærekraftig forretningsutvikling.

Norge er i endring og trenger å utvikle eksisterende og nye næringer som i fremtiden kan ta en dominerende rolle og posisjon i verdiskapingen i Norge. Formålet med nettverket er å bli bedre kjent med norsk økonomi, utfordringer, initiativer i næringslivet, muligheter vi står ovenfor og hvordan innovasjon og entreprenørskap kan bidra til å akselerere prosessen og ytterligere bedre økonomien.

Gjennom våre arrangementer ønsker vi at medlemmene skal få møte politikere, virkemiddelapparatet, banker, investorer, grundere, innovatører, innovasjonsklynger, osv. Vi søker å få til arrangementer av en annen karakter, med debatter og med fokus på fremtidens utfordringer.

Vår målsetting er å bli en møteplass der vi går både går i dybden og presenterer suksessfulle praktiske løsninger på godt innovasjonsarbeid og entreprenørskap.

Vårt nettverk er i utvikling og vi ønsker å ta in flere medlemmer i styrenettverket. Ta gjerne kontakt med Marianne, dersom du har interesse for å tenke nytt og vil bidra i en spennende utvikling.