Digital transformasjon

Nettverket for Digital transformasjon fokuserer på medlems- og nettverksmøter med aktuelle temaer, som f.eks. digitale endringsprosesser, kundereiser, ny teknologi og smidig utvikling. Gjennom våre arrangementer ønsker vi at medlemmene skal få økt kunnskap om hvordan lykkes med digitale transformasjonsreiser, og ikke minst bli inspirert av hva norske virksomheter allerede har fått til. 

Vi lever i en verden med høy endringstakt, teknologiske fremskritt og utpreget digital transformasjon. Norske virksomheter har allerede en høy grad av digitalisering, og IT-systemene er blitt en integrert del av virksomheters forretningsmodeller, organisasjon og prosesser. Samtidig er teknologien i stadig utvikling, og mulighetsrommet for fremtidig suksess er stort.

Vårt nettverk er i utvikling og vi ønsker å ta inn flere medlemmer i styrenettverket. Ta gjerne kontakt med Ole dersom du har interesse for digital transformasjon og vil bidra i en spennende utvikling. 

Nettverkstyret består Gaute Espeland, Hans Nordjordet, Katy Paus, Peter Schöfer, Zenube Meyer og Ole Mjelde er leder.