Lokalavdelingens økonomiske midler

Lokalavdelingen får overført midler basert på en stykkpris per medlemmer ved inngangen av året. Midlene overføres to ganger per år, normalt i mars og september. Disse utbetales i henhold til egne retningslinjer som finnes her. Ubenyttede midler tilbakeføres til Econa sentralt og inngår i et stimuleringsfond.

Tekst: Live Olsen Hølmo

Lokalavdelingens midler overføres to ganger i året. Lokalavdelingsstyret trenger ikke å foreta seg noe, Econa administrasjon overfører til lokalavdelingens konto basert på en nøkkel vedtatt av Econas hovedstyret. Denne baserer seg på en fast overføring per medlem lokalavdelingen har oppført i medlemsregisteret til Econa ved inngangen av året.

Mellomregning

Enkelte ganger sendes faktura fra samarbeidsparter på tjenester som brukes på lokalt plan direkte til administrasjonen. Dette vil for eksempel gjelde ved reise til foredragsholder ved bruk av konseptmenyen. Dette hensyntas på mellomregning til lokalavdeling, og beløpet trekkes da fra kontingenten som overføres to ganger per år. Ved utbetaling sender vi ut informasjon om kontingenten samt hva som vil bli trukket slik at lokalavdelingen kan føre korrekt beløp i sitt regnskap.

Dersom lokalavdelingen har likviditetsutfordringer som skaper utfordringer i forbindelse med å arrangere møter kan dere kontakte Econas administrasjon for å finne en løsning. 

Andre inntektskilder

Lokalavdelingen kan ha andre inntektskilder. Dette er primært egenbetaling for arrangementer og samarbeidsavtaler med lokale aktører.

Retningslinjer for anvendelse og tilbakekalling av driftsmidler

Econas hovedstyre har vedtatt retningslinjer for bruk og tilbakebetaling av driftsmidler. Disse retningslinjene finner du her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.