Lokalavdelingenes rolle på representantskapet

Representantskapet er Econas øverste styrende organ, og lokalavdelingslederen er en av de 44 representantene som sitter her. Representantskapet vedtar Econas strategier, velger hovedstyret og vedtar regnskap og årsberetning.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen
Tekst: Live Olsen Hølmo

Hver lokalavdelingsleder har, i kraft av sitt verv, plass i Representantskapet, foreningens øverste organ. Mer om representantskapet kan du lese her.

Representantskapet består av

  • 24 representanter valgt av og blant medlemmene i fire geografiske regioner,
  • 6 studentrepresentanter valgt av landsomfattende studentgruppes årsmøte og
  • de til enhver tid valgte lederne av de 14 lokalavdelingene.

Representantskapet er en sentral arena for å få gjennomslag i Econas utvikling for lokalavdelingene. I tillegg er det en viktig nettverksarena, der man både treffer andre lokalavdelingsledere, hovedstyret, de andre direktevalgte representantene og studentrepresentantene. Men får derfor mulighet til å påvirke i stor grad – både direkte og indirekte.

Hva hvis lokalavdelingsleder ikke kan møte

Om lokalavdelingsleder er forhindret fra å stille skal det velges en stedfortreder av og blant lokalavdelingens styremedlemmer. Dette gjøres gjennom et styrevedtak i lokalavdelingsstyret.

Gi beskjed til post@econa.no dersom lokalavdelingen sender stedfortreder.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.