Representantskapet skal blant annet:

  • utarbeide visjoner og strategier for Econa
  • påse at medlemsnytten maksimeres
  • påse at foreningens mål og ambisjoner står i forhold til disponible ressurser
  • fatte policy-beslutninger, utarbeide program og dokumenter
  • godkjenne årsberetning med regnskap
  • velge styre
  • behandle vedtektsendringer
  • holde seg løpende informert om relevante budsjetter og handlingsplaner
Les mer om Representantskapet i Econas vedtekter § 3.2

Representanter Oslo og Akershus

Representanter Sør

Representanter Vestlandet

Representanter Midt og Nord

Studentrepresentanter

Bli medlem

Vi har regnet på det! Det lønner seg å være medlem i Econa. I tillegg til å forhandle frem gode medlemsfordeler, er vi der for deg når du trenger juridisk støtte, karriereråd og faglig utvikling.

Meld deg inn