Slik foregår lokale forhandlinger i staten

All lønn i staten for Econas medlemmer forhandles lokalt. Dette skal være gjennomført innen 31.oktober hvert år.

Hvem kan fremme lønnskrav?

Alle Econas medlemmer bør fremme krav i de lokale forhandlingene. Dette gjelder om man er fast ansatt, midlertidig ansatt eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, for eksempel foreldrepermisjon, omfattes av forhandlingene. Dette gjelder også arbeidstakere som har kommet tilbake på jobb etter foreldrepermisjon uten lønn.

Frist for å fremme krav

Gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og varierer fra virksomhet til virksomhet. Du må kontakte din tillitsvalgte eller arbeidsgiver for å få informasjon om de frister som gjelder på din arbeidsplass. Du finner din tillitsvalgte på «Mitt Econa». I virksomheter der det ikke er en tillitsvalgt for Econas medlemmer, eller om det ikke er et lokalt Akademikersamarbeid, ta kontakt med oss i Econa.

Lønnssamtalen

Alle ansatte bør ha en årlig lønnssamtale med sin leder. En lønnssamtale er en samtale om lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. Lønnssamtalen gir deg og din leder mulighet til å ha en åpen dialog om din lønnsutvikling. Econa mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy.

Utforming av lønnskrav

Du er selv ansvarlig for å skrive et godt lønnskrav, og for å sende det til den som skal forhandle for deg. Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor du bør høyere lønn. Det er viktig at du fremhever forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, resultater, utdanning og lønnsnivå. Knytt kravet ditt opp mot lønnssamtalen. Tenk på at du ikke får fremføre kravet selv, slik at det blir tydelig for den tillitsvalgte som skal forhandle for deg. Bruk gjerne Econas lønnsstatistikk som støtte for kravet ditt.

Last ned skjema for lønnskrav for lokale forhandlinger

Hvor får du hjelp?

Husk at du kan få råd og hjelp av din lokale tillitsvalgte og av Econa.