– Et givende verv

Å være tillitsvalgt i en bedriftsgruppe gir deg mye faglig påfyll og rask personlig vekst. - En pangstart for deg som har ambisjoner om å bli leder, sier Haakon Sandven, styreleder for Econas bedriftsgruppe i DNB.

Etter fire år i DNB kjente jeg på et behov for å finne min forening. Jeg fant ut at sivilingeniørene her hadde sin egen fagforening i Tekna, men kunne ikke finne siviløkonomenes fagforening. Så da tok jeg kontakt med Econa, forteller Haakon Sandven.

Etter en ringerunde for å finne styrekandidater, og et medlemsmøte for andre Econa-medlemmer i DNB, ble Econas bedriftsgruppe i DNB opprettet vinteren 2022 med Sandven som styreleder.

− Vi ønsket tariffavtale, og jobbet for det. Etter ganske kort tid fikk vi på plass en avtale mellom Finans Norge og Econa. Like etter gikk vi inn i egne lønnsforhandlinger. Plutselig hadde Econa-medlemmer i DNB en egen lønnsramme, medbestemmelsesrett, og en påvirkningsmulighet som vi ikke hadde tidligere, forteller Sandven fornøyd.

Det kan likevel hende at enkelte av DNBs Econa-medlemmer hittil ikke har fått nyte godt av disse fordelene.

− Jeg oppfordrer alle som er medlemmer av Econa til å legge inn sin arbeidsgiver på Econa.no, slik at de lokale bedriftsgruppene finner dem igjen, sier Sandven.

Oppdater din arbeidsgiver på Min profil

Haakon Sandven

GODT SAMARBEID: − En god leder verdsetter at medarbeidere engasjerer seg og tar på seg verv, sier styreleder Haakon Sandven i DNBs bedriftsgruppe. Foto: Kristian Thorbjørnsen

God start på lederkarrieren

I tillegg til økt forhandlingsmakt, kan bedriftsgruppen bidra med faglige og sosiale møteplasser.

− For meg er det en viktig motivasjon som tillitsvalgt å kunne utgjøre en forskjell. Å bistå folk som har vanskeligheter og som kanskje ville stått utenfor tidligere, oppleves meningsfullt. Du blir fort alene i en stor organisasjon, påpeker Sandven.

Han er opptatt av at rettferdighet, forutsigbarhet og trygghet er grunnelementer som må være på plass i arbeidslivet. Det kan en fagforening hjelpe med. Med seks år som tillitsvalgt i Posten bak seg, har han mye erfaring å lene seg på.

− Men det trenger du egentlig ikke for å være tillitsvalgt, for du får så utrolig mye opplæring og god støtte fra både Econa og egen bedriftsgruppe. Du trenger aldri stå alene med utfordringer som du møter på. Det i seg selv er en god grunn til å være tillitsvalgt, for det gir deg en unik mulighet til personlig utvikling. Du får masse ny kompetanse gjennom kurs i arbeidsrettigheter, omstillinger, konflikthåndtering og mye annet, påpeker Sandven.

Dette er en pangstart for deg som har ambisjoner om å bli leder. Du får veldig mye gratis kompetanse her.

Går i krigen for deg

I løpet av sin tid som tillitsvalgt, har Sandven hele tiden opplevd forholdet til ledelsen som godt. De har i all hovedsak hatt samme interesse: At de ansatte skal trives og ha det godt.

− Mange tror de må gå imot arbeidsgiver. Tvert imot er det et godt samarbeid mellom HR, ledelse og tillitsvalgt, tuftet på gjensidig respekt og god dialog. En god leder verdsetter at medarbeidere engasjerer seg og tar på seg verv, sier Sandven.

Samtidig oppstår det konflikter på de fleste arbeidsplasser. Sandven har bistått i flere.  

− Når du er i en konflikt, står du alene mot arbeidsgiver. Det er en enorm avmaktsfølelse. Du føler deg liten. Da er det verdifullt å ha noen å snakke med som forstår situasjonen, og kan bistå med forståelse og lytte. Det kan en tillitsvalgt gjøre. Samtidig kan en tillitsvalgt ved hjelp av Econas advokater hjelpe deg med å forstå dine rettigheter. For du har mange rettigheter som arbeidstaker, og veldig mange kjenner ikke til disse selv. Arbeidsgiver har fordelen ved at de har god tilgang på kompetanse via HR og jurister. Når du står i en slik situasjon er det vanskelig, nesten umulig, å sette seg ned og kartlegge egne rettigheter og stå for dem, sier Sandven.

Gjennom yrkeslivet er det én ting som alltid har forundret ham, og det er at ikke flere i det private næringslivet er fagorganisert.

− Det er gjerne mer omorganisering i privat sektor enn i offentlig sektor, noe som kan skape usikkerhet og mulige konflikter.

Har du spørsmål om bedriftsgrupper eller er interessert i å være tillitsvalgt?

Sjekk gjerne ut våre nettsider  eller ta kontakt med sektoransvarlig.