Tariffoppgjøret 2022 Samfunnsbedriftene

10. juni 2022 - Enighet i Samfunnsbedriftene: Ny avtale styrker det organiserte arbeidslivet

– Akademikerne er glad for at hovedtariffavtalen med Samfunnsbedriftene vektlegger kompetanseutvikling, og styrker de tillitsvalgtes rolle, sier Sonia Monfort Roedelé. Hun har ledet Akademikernes forhandlinger med Samfunnsbedriftene.

Torsdag 9. juni kom Akademikerne kommune, LO kommune, YS kommune og Unio til enighet med Samfunnsbedriftene i hovedoppgjøret om Bedriftsavtalen, hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor. Akademikerne er nest størst i avtaleområdet, og vokser mest i antall ansatte.


Samfunnsbedriftene har ambisjoner om å utvikle og satse på bærekraftige løsninger på sine arbeidsplasser. Ved oppstart av forhandlingene vektla Akademikerne at det nettopp derfor er viktig at Samfunnsbedriftene er attraktive for Akademikernes medlemmer.


Akademikerne har fått gjennomslag for at kompetanseutvikling blir en egen, utvidet bestemmelse i avtalen. Akademikernes leder i forhandlingene med Samfunnsbedriftene, Sonia Monfort Roedelé, forklarer at kompetanseutvikling er helt avgjørende for å rekruttere og beholde høyt utdannede.


-- Det er positivt at de tillitsvalgte nå skal tas med på drøftinger om bedriftenes fremtidige kompetansebehov, og partene skal utarbeide en plan for de ansattes kompetanseutvikling.


En annen viktig seier for Akademikerne er at ansatte over 60 år, som har mer i lønn enn tilsvarende 6 grunnbeløp, får full opptjening av feriepenger. Hittil har dette vært avgrenset til 6 G.


Andre endringer i avtalen handler blant annet om å gjøre strukturen i lønnskapittelet mer forståelig. I tillegg skal tillitsvalgte involveres når lønnsjusteringen til de uorganiserte avtales, noe Akademikerne mener er viktig for å fremme det organiserte arbeidslivet.


Akademikerne er også fornøyde med endringene i bestemmelsen om lønnssamtalen:


-- Arbeidsgiver skal nå aktivt informere de ansatte om muligheten for å ha en lønnssamtale, noe som er viktig for at våre medlemmer. Lønnssamtalen er viktig for å kunne påvirke egen lønn. Det skal lønne seg å ta høy utdannelse, sier Roedelé.


Det nye navnet på avtalen er Bedriftsavtalen, med undertittel Hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor. Avtalen vil nå også omfatte selvstendige havner i kommunal sektor.

_____________________________________________

 

– Offentlig sektor må konkurrere bedre om høyt utdannede

Akademikerne krever en tydeligere strategi for kompetanseutvikling for sine medlemmer i Samfunnsbedriftene. Arbeidsgiverorganisasjonen er avhengig av å rekruttere og beholde folk med akademisk kompetanse for å lykkes.

De 1100 medlemmene som Akademikerne forhandler for i Samfunnsbedriftenes selskaper er teknologer, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og jurister, for å nevne noen.


- Dette er høyt utdannede og svært kompetente arbeidstakere som Samfunnsbedriftene er helt avhengig av for å levere gode tjenester nå og i fremtiden. Store samfunnsendringer og -utfordringer krever strategisk kompetanseheving. Vi mener det er viktig at Samfunnsbedriftene investerer i våre medlemmer ved å sørge for bedre kompetanseutvikling, sier Akademikernes leder for forhandlingene, Sonia Monfort Roedelé.


Samfunnsbedriftene organiserer selskaper opprettet av én eller flere kommuner- og fylkeskommuner for å tilby tjenester innen blant annet energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning og IKT.


– Samfunnsbedriftene har ambisjon om å utvikle og satse på bærekraftige løsninger i sine virksomheter. Da er det viktig at de er attraktive arbeidsplasser for våre medlemmer som nettopp har kunnskapen og utdanningen som bedriftene trenger. Mulighet til etter- og videreutdanning gjør Samfunnsbedriftene mer attraktive for våre medlemmer og motiverer seniorer til å stå lenge i arbeidslivet, utdyper Roedelé.

Forventer reallønnsvekst

Årets hovedoppgjør, der hele hovedtariffavtalen reforhandles, påvirkes av den ekstraordinære økonomiske usikkerheten i landet. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland påvirker energipriser og kronekursen. Det har oppstått flaskehalser i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.


Lønnen forhandles kollektivt og lokalt for Akademikernes medlemmer i dette tariffområdet.


– Til tross for usikkerheten, ser vi at norsk økonomi går godt. Sysselsettingen i Norge øker, og det er et godt arbeidsmarked for våre medlemmer. Etterspørselen etter akademisk kompetanse i arbeidsmarkedet fortsetter å øke, og vi forventer derfor en reallønnsvekst for våre medlemmer i årets lokale forhandlinger i tariffområdet, sier Roedelé.


Forhandlingsfristen er 9. juni klokka 24.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.