Claudia byttet bransje etter mange år innen olje og gass: Det er viktig å tenke nytt og se mulighetene!

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard hadde jobbet i en rekke lederstillinger i oljebransjen i 10 år. Etter disse årene stod hun foran et viktig veivalg. Hvordan opplevde hun det, og hvordan gikk hun frem for å bytte bransje?

Portrett av Econa-medlem Claudia Antwi-Adjei Hedegaard

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard

Foto: Econa

Midt under pandemien stod Claudia Antwi-Adjei Hedegaard overfor et viktig veivalg: skulle hun ta sjansen og prøve seg i en ny bransje?

Econa-medlem Claudia Antwi-Adjei Hedegaard hadde jobbet i en rekke lederstillinger i oljebransjen i 10 år da hennes tidligere arbeidsgiver gjorde organisatoriske endringer. Hun hadde lenge tenkt på å bytte bransje, men valget var likevel ikke enkelt:

– Det er ikke til å stikke under en stol at et slikt veivalg om å bytte bransje kan virke skummelt, da man på mange måter starter fra scratch, spesielt etter en del år i arbeidslivet. Jeg måtte reflektere rundt hva dette ville bety for mine egne ambisjoner – ville det ta lenger tid å nå målene mine, og ville jeg klare å overføre og bruke opparbeidet kompetanse i den nye bransjen?

Bruk din overførbare kompetanse

En ny mulighet dukket tilfeldig opp for Claudia da hun kom over en stilling i mediebransjen som fanget interessen. Selv om mediebransjen virket fjern for henne, så hun fort mulighetene som lå i en bransje i rask endring. Ett av hennes råd til personer som vurderer et bransjebytte er å bruke den kompetansen man allerede har opparbeidet seg.

– Jeg byttet bransje, men jobber med samme fagfelt og det har sine klare fordeler. Jeg kan i større grad legge fokuset mitt på å forstå̊ virksomheten og rytmen. Gode relasjoner på tvers i hele organisasjonen og på alle nivåer er en forutsetning for å lykkes i den jobben jeg har.

Synes du det er vanskelig å definere hvilke ferdigheter du har, og hvordan de er relevante for en stillingsutlysning? Analyser dine harde og myke ferdigheter.

Antwi-Adjei Hedegaard trekker spesielt fram det å komme inn i helt grunnleggende bransjekunnskap som utfordrende, men lærerikt – de tingene man ikke tenker over når man er godt kjent i en bransje: «språket», kodene, kulturen, kutymen, og formelle og uformelle hierarki. Hennes råd er å være bevisst på akkurat dette og investere tid i å lære og å forstå, samtidig som man må erkjenne at det tar tid.

Claudia måtte gå noen runder med seg selv før hun tok det endelige valget om å bytte bransje, men har opplevd endringen som positiv. En av hennes viktigste styrker i sin nye rolle har vist seg å være mangelen på bransjeerfaring. Hun bringer et annet perspektiv inn i virksomheten, kan stille mange store og små spørsmål til hvorfor ting er eller må være slik de er. Hun ønsker å inspirere andre til å se mulighetene og ta sjansen.

Lærevilje og engasjement trumfer alt

Karriererådgiver i Econa, Kristin Ølberg, sier at mange har en oppfattelse av at de burde bli i samme bransje eller jobb når de har vært der lenge, og at det å skifte bransje kan ses på som skummelt eller uoppnåelig. Det er på ingen måte en sannhet, understreker hun.

Portrett av Kristin Ølberg i Econa

Kristin Ølberg

Foto: Econa

– Når man begynner å vurdere å bytte jobb eller bransje, har man satt i gang en prosess, sannsynligvis fordi man ønsker en endring. For å få til dette må man begynne med seg selv og bli bevisst sin egen kompetanse. Denne prosessen tar tid fordi man sitter på mye mer kompetanse enn man tror.

Et godt sted å starte er å få oversikt over nåværende og tidligere arbeidsoppgaver – hva var de konkrete oppgavene og hva ble resultatet? Da begynner man å danne seg en oversikt over hvilken kompetanse man sitter med.

Ølberg understreker at mye kompetanse er bransjeuavhengig og kan derfor være nyttig i andre bransjer. Hun trekker fram erfaring med ledelse av prosjekter, prosesser og endring som eksempler på overførbar kompetanse.

Dersom du ønsker å bygge opp en bred og relevant kompetanse, tipser Ølberg om rapporten Future Jobs Report som utgis av World Economic Forum hvert 5. år. Her rapporteres de 10 viktigste kompetanseområdene som arbeidsgivere kommer til å etterspørre i årene som kommer.

– Gjør deg kjent med etterspørselen og se hvor du matcher. Husk at en arbeidsgiver ser etter egenskaper som lærevillighet og engasjement i en ansettelsesprosess. Få fram dette, det trumfer fort bransjeerfaring, forteller Kristin avslutningsvis.

Går du med tanker om å bytte jobb og ønsker rådgivning? Da kan du som Econa-medlem benytte deg av individuell karriererådgiving.