Bransjebytte midt i karrieren: «Det er viktig å tenke nytt og se mulighetene!»

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard hadde jobbet i en rekke lederstillinger i oljebransjen i ti år da hun plutselig stod overfor et viktig veivalg: skulle hun ta sjansen? Ett år senere var hun leder i mediebransjen.

Portrett av Econa-medlem Claudia Antwi-Adjei Hedegaard

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard

Foto: Privat
Tekst: Josephine Røtnes

Econa-medlem Claudia Antwi-Adjei Hedegaard hadde opparbeidet seg solid kompetanse og ledererfaring over ti år i oljebransjen da hennes tidligere arbeidsgiver gjorde organisatoriske endringer. Hun hadde lenge tenkt på å bytte bransje, men valget var likevel ikke enkelt: 

– Det er ikke til å stikke under stol at et slikt veivalg om å bytte bransje kan virke skummelt, da man på mange måter starter fra «scratch», spesielt etter en del år i arbeidslivet. Jeg måtte reflektere rundt hva dette ville bety for mine egne ambisjoner – ville det ta lenger tid å nå målene mine, og ville jeg klare å overføre og bruke opparbeidet kompetanse i den nye bransjen? 

En ny mulighet dukket tilfeldig opp for Claudia, da hun kom over en stilling i mediebransjen som fanget interessen. Selv om mediebransjen virket fjern for den ambisiøse lederen, så hun fort mulighetene som lå i en bransje i rask endring.

Bruk din overførbare kompetanse

Karriererådgiver i Econa, Kristin Ølberg, sier at mange har en oppfattelse av at de burde bli i samme bransje eller jobb når de har vært der lenge. Å skifte bransje kan ses på som skummelt eller uoppnåelig. Det er på ingen måte en sannhet understreker hun:

– Når man begynner å vurdere å bytte jobb eller bransje, har man satt i gang en prosess sannsynligvis fordi man ønsker en endring. Da kan et bransjebytte være akkurat det man trenger.

– Jeg byttet bransje, men jobber med samme fagfelt og det har sine klare fordeler. Jeg kan i større grad legge fokuset mitt på å forstå̊ virksomheten og rytmen. Gode relasjoner på tvers i hele organisasjonen og på alle nivåer er en forutsetning for å lykkes i den jobben jeg har, forteller Claudia.

Karriererådgiver Ølberg stiller seg bak Claudias erfaring. Hun understreker at mye kompetanse er bransjeuavhengig og er derfor like verdifull å ha på CVen i andre bransjer enn den du kommer fra. Hun trekker spesielt fram erfaring med ledelse av prosjekter, prosesser og endring som eksempler på overførbar kompetanse. 

Våre karriereeksperter hjelper deg!

Hedegaard opplevde det å komme inn i helt grunnleggende bransjekunnskap som spesielt utfordrende, men likevel lærerikt – de tingene man ikke tenker over når man er godt kjent i en bransje: «språket», kodene, kulturen, kutymen, og formelle og uformelle hierarki. Hennes råd er å være bevisst på akkurat dette og investere tid i å lære og å forstå. Samtidig må man erkjenne at det tar tid. 

Lærevilje og engasjement trumfer alt

Når Kristin Ølberg veileder medlemmer som ønsker å gjøre endringer i karrieren sin, råder hun dem ofte til å begynne med seg selv og bli bevisst ens egen kompetanse. Denne prosessen tar som regel tid fordi man sitter på mye mer kompetanse enn man tror. 

– Et godt sted å starte er å få oversikt over nåværende og tidligere arbeidsoppgaver: hva var de konkrete oppgavene og hva ble resultatet? Da begynner man å danne seg en oversikt over hvilken kompetanse man sitter med

Hvis man ønsker å bygge opp en bred og relevant kompetanse, tipser Ølberg om rapporten Future Jobs Report som utgis av World Economic Forum hvert femte år. Her rapporteres de ti viktigste kompetanseområdene som arbeidsgivere kommer til å etterspørre i årene som kommer. 

– Gjør deg kjent med etterspørselen og se hvor du matcher. Husk at en arbeidsgiver ser etter egenskaper som lærevillighet og engasjement i en ansettelsesprosess. Få fram dette, det trumfer fort bransjeerfaring, forteller Kristin avslutningsvis. 

Nye perspektiver

En av Claudias viktigste styrker i sin nye rolle har vist seg å være mangelen på bransjeerfaring. Hun bringer et nytt perspektiv inn i virksomheten og kan stille store og små spørsmål til hvorfor ting er som de er.

Hun måtte gå noen runder med seg selv før hun tok det endelige valget om å bytte bransje, men har opplevd endringen som positiv. Ett av hennes råd til personer som vurderer et bransjebytte er å bruke den kompetansen man allerede har opparbeidet seg. Ta sjansen, oppfordrer hun avsluttningsvis!

Nå strømmer henvendelsene på!