Snittlønnen har passert en million

Gjennomsnittslønnen for en masterutdannet økonom i privat sektor har for første gang passert én million kroner, viser Econas lønnsundersøkelse fra 2024.

Det er store forskjeller i lønnsutviklingen i offentlig og privat sektor. Gjennomsnittslønnen for Econas medlemmer som jobber i offentlig sektor er 888 935 kroner, og medianlønnen er 839 000 kroner, viser Econas lønnsstatistikk for 2024.

I privat sektor ligger gjennomsnittslønnen for Econas medlemmer nesten 150 000 kroner høyere, og er nå 1 037 788 kroner. Medianlønnen er 950 000 kroner.

Dermed er gjennomsnittslønnen for Econa-medlemmer i privat sektor for første gang over en million kroner.

Jobb-bytte øker forskjellene

Uten jobb-bytte er lønnsøkningen i offentlig og privat sektor ganske like, med henholdsvis 51 565 kroner og 58 774 kroner, tilsvarende 6,4 og 6,3 prosent. Sammenligner vi derimot dem som har skiftet jobb, er forskjellene mellom offentlig og privat sektor langt høyere.

Gjennomsnittlig lønnsvekst med jobb-bytte i offentlig sektor er 73 976 kroner, eller 10,6 prosent. Til sammenligning er den 111 883 kroner i privat sektor, eller 13,6 prosent.

- De store forskjellene mellom privat og offentlig sektor gjenspeiler blant annet at det tar mye lengre tid å avansere i offentlig sektor, i tillegg til at lønnspolitikken er en helt annen. Dette er med på å hindre mobiliteten mellom offentlig og privat sektor, sier fagansvarlig for arbeidsmarked, Atle Kolbeinstveit i Econa.

Flere kvinner i offentlig sektor

Samtidig er lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor med på å forklare lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – også blant masterutdannede økonomer. Én av fire mannlige Econa-medlemmer jobber i offentlig sektor. For kvinnelige medlemmer er tilsvarende andel én av tre.

Gjennomsnittslønnen for kvinnelige Econa-medlemmer i offentlig sektor er 865 309 kroner, mot 922 707 kroner for mannlige Econa-medlemmer.

Vi vet hva du bør tjene.