Jobb-bytte dobler lønnsveksten

Econa-medlemmer som skiftet jobb i fjor fikk dobbelt så stor lønnsoppgang som arbeidstakere som ikke skiftet jobb.

Econas medlemmer nærmer seg en gjennomsnittslønn på en million kroner, og hadde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 8,1 prosent, eller 69 098 kroner, viser Econas lønnsundersøkelse. 

Blant dem som skiftet jobb i løpet av det siste året, var imidlertid gjennomsnittlig lønnsøkning hele 13 prosent, som tilsvarer 103 270 kroner.  

Samtidig var snitt-oppgangen for dem som ikke byttet jobb, på 6,3 prosent. Jobb-byttene drar med andre ord den gjennomsnittlige lønnsoppgangen betydelig opp. 

- Normalisering 

Sist gang Econa gjennomførte den årlige lønnsundersøkelsen var arbeidsmarkedet fremdeles kokende hett, noe som blant annet kom til syne ved at svært mange byttet jobb.  

I fjor byttet 26 prosent av Econas medlemmer jobb, mot 30 prosent året før. 

- Arbeidsmarkedet er stabilt og godt nå. Vi ser en normalisering fra året før, som var usedvanlig godt, sier Atle Kolbeinstveit, fagansvarlig for arbeidsmarked i Econa. 

Totalt sett opplever Econas medlemmer at de er attraktive i arbeidsmarkedet, men de største optimistene er blitt noe færre. 48 prosent svarer at de opplever seg attraktive, hvilket er uforandret fra året før. Samtidig svarer 15 prosent at de opplever seg som svært attraktive for arbeidsgivere, noe som er en nedgang fra 22,5 prosent året før. 

I andre enden av skalaen svarer 7,5 prosent at de frykter nedbemanning eller konkurs. Dette er en økning fra 5,7 prosent året før. 

De yngste bytter oftere 

De ivrigste på å bytte jobb er Econa-medlemmene som befinner seg i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene. Økonomene skifter hyppigst jobb to år inn i arbeidslivet. 

Likevel er det mindre forskjeller mellom aldersgruppene enn mange kanskje vil forvente. Blant 45 – 54-åringene byttet 23 prosent jobb i året som gikk. I aldersgruppen 55 – 70 var andelen 13,5 prosent.  

Vi vet hva du bør tjene.