Ta grep om dine personforsikringer

Ingen kan forsikre seg mot å bli syk eller skadet, men vi kan forsikre oss mot de økonomiske konsekvensene som følger med sykdom, skader og dødsfall. Det er kanskje ikke så hyggelig å tenke på disse temaene, men det ligger mye omsorg i å ha tatt grep om personforsikringer for deg selv og dine kjære.

Glad familie på tre som sitter i sofaen og tar morsomme bilder av seg.

Foto: Mostphotos

Når du skal kjøpe forsikringer, bør du prioritere de områdene av livet som blir hardest rammet dersom noe skulle skje. Bare du kjenner ditt liv, og ditt forsikringsbehov er kanskje et helt annet enn naboens.  

Sikre inntekten din – uføreforsikring 

Uføreforsikring er trolig den viktigste forsikringen du kan ha. Jo mer du tjener, jo mer taper du. Dersom du blir ufør, dekker NAV 66 prosent av inntekten, men bare opp til og med 6 G. Har du en høyere inntekt, er det ikke usannsynlig at du har høyere utgifter og et høyere forbruk enn om du hadde hatt lavere inntekt. Tenk på hva slags levestandard du og resten av familien har lagt dere til og ønsker å ha frem mot pensjonsalderen. Å miste minimum en tredjedel av inntekten vil merkes godt for de fleste. 

Grafikk som viser inntektstap og viktigheten av uføreforsikring.

Inntektstapet er stort hvis du blir ufør.

Gikk du glipp av webinaret om uføreforsikring? Se hele her!

Sikre dine etterlatte – livsforsikring 

Livsforsikring sikrer at dine etterlatte kan fortsette å bo der de bor. I en krise er det godt å slippe den ekstra belastningen det er å måtte flytte, kanskje til og med bort fra skolekrets og venner. 

Sikre deg ytterligere – vurder behovet 

Når du har tatt stilling til de mest kritiske områdene å forsikre, kan du også vurdere andre personforsikringer. 

  • Ulykkesforsikring og Kritisk sykdomsforsikring er gode supplement til uføreforsikring. Hva du skal bruke pengene på, er opp til deg. Det kan for eksempel være alternativ behandling i utlandet eller at partner har anledning til å ta fri fra jobb i en vanskelig tid.
  • Helseforsikring. Det norske helsevesenet gir alle rett på behandling, men dersom du vil ha kortere ventetid og raskere behandling kan en helseforsikring være noe å vurdere.   
  • Barneforsikring. Det offentlige har ordninger som dekker utgifter knyttet til økt omsorgs- og pleiebehov. En barneforsikring er et supplement som sikrer barnet ekstra økonomisk ved ulykke, sykdom og ikke minst uførhet i ung alder.  

Kontakt Econa Forsikring om du har spørsmål 
econaforsikring.no finner du informasjon om priser og betingelser for våre fremforhandlede forsikringer.  

Du kommer enkelt i kontakt med våre rådgivere:
Telefon: 22 82 80 00 
E-post: forsikring@econaforsikring.no