Forsikring

Er du Econa-medlem, er du sikret svært gode forsikringsvilkår og priser hos Econa Forsikring.

Forsikrede Econamedlemmer sitter på en brygge

Vi i Econa tilbyr medlemmene våre gode forsikringsvilkår.

Dine medlemsfordeler

  • Inntil 35 % rabatt på alle individuelle skadeforsikringer (bil, hus, hytte, båt, motorsykkel med flere).
  • Svært gunstige betingelser på kollektive forsikringer (gruppelivsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring, helseforsikring med flere).
  • En av markedets beste og billigste studentforsikringspakker – nå også med online psykologhjelp.
  • Tilgang til nøytral forsikringsrådgiving gjennom Econa Forsikring.
  • Skadebistand uavhengig av forsikringsselskap.

Kontakt Econa Forsikring for spørsmål og bestilling.

Nyhet! Econa Ung Forsikring

Forsikringspakken for deg under 34 år. Econa Ung Forsikring inneholder innbo-, reise- og ulykkesforsikring, samt online psykologhjelp. Pakken kan også inkludere ektefelle/samboer/barn.