Forsikringsfordeler

Gjennom Econas avtale med Storebrand får du tilgang til gunstige forsikringer – både på gruppeliv og skadeforsikringer. Bil, hus, reise, uføreforsikring, helseforsikring med mer. Econas forsikringskontor bistår deg med å kartlegge dine behov.

Smilende familie under et bord har forsikring gjennom Econa

Foto:

Med forhandlingskraften fra Econas medlemsmasse og andre Akademikerforeninger er du sikret svært gunstige forsikringsvilkår! Hvis du er usikker på hvilke forsikringer du trenger, kan Econas forsikringskontor komme med råd tilpasset din alder.

Du får gode betingelser på kollektive forsikringer, som

  • gruppelivforsikring (dødsfall- og uføreforsikring)
  • innboforsikring
  • reiseforsikring
  • helseforsikring
  • studentforsikring i Norge og utlandet

På individuelle forsikringer, for eksempel av bil, hus og hytte, får du 10 % nettrabatt.

Få full oversikt over tilbud og vilkår fra Econa Forsikring

Econas eget forsikringskontor har svaret på alle spørsmålene dine.

Kontakt Econa Forsikring på telefon 22 82 80 00 eller e-post econa@foreningsforsikring.no.

Sjekk Econas bankavtale!